Referenser

TECHEAT har gjort över 50 stora bergvärmeprojekt samt dryga 800 bergvärmemonteringar till konsumenter. Vår yrkeskunskap är till förfogande både i stora och små bergvärmeprojekt. Med en grundlig planering och noggrant arbete försäkrar vi att alla bergvärmeprojekt som vi ansvarar över fungerar optimalt i åratal. TECHEAT är således även den rätta samarbetspartnern till kommunter, byggföretag och bostadsbolag i alla sorters bergvärmeprojekt.

480 kW värmepumpar och 12 km energibrunnar värmer och kyler Lehtos produktionsutrymmen i Oulainen.

Lehto satsar på ekonomiskt byggande där kunderna på förhand får veta vad projektets helhetskostnad kommer att bli. Genom att effektivera byggtiderna och förproducera moduler och komponenter i torra förhållanden så kan Lehto koncernen erbjuda kunderna kostnadseffektiva lösningar på alla sina verksamhetsområden. 

2000m² förnybar energi – Pelican self storage Ala Tikkurila

Bergvärme till stora fastigheter, så som lagerlokaler, fabrikshallar eller stora kontorsbyggnader blir allt vanligare. Orsakerna är klara: ju större område som värms med bergvärme, desto större nytta och besparningar. Besparningarna kan procentuellt gå upp till 75 % jämfört med oljevärme. Om 2000m² ska värmas, blir besparningen väldigt stor.

Bergvärme åt byggföretag


Rakennusliike Lehto

Uppdrag: Rakennusliike Lehto Ort: Härkävaljakontie 28, 00750 Helsinki Värmepumpens effekt: 100KW Värmebrunnar: 9 x 210 m Typ: Nybygge Tidtabell: 02.11 2011 – 17.11…


Bergvärme åt stora fastigheter


Turun Konekeskus

Uppdrag: Turun Konekeskus Värmepumparnas effekt: 160KW (3 st NIBE F1345) Värmebrunnar: 16 x 200 m Typ: Nybygge Projektets tidpunkt:…