Referenssit

Pelican Self Storage

Bergvärme till stora fastigheter, så som lagerlokaler, fabrikshallar eller stora kontorsbyggnader blir allt vanligare. Orsakerna är klara: ju större område som värms med bergvärme, desto större nytta och besparningar. Besparningarna kan procentuellt gå upp till 75 % jämfört med oljevärme. Om 2000 m² ska värmas, blir besparningen väldigt stor.

Allt ovannämnda märkte också Pelican Self Storage som erbjuder lagringstjänster åt konsumenter. Företaget grundades 2009 i Danmark och anlände till Finland 2010. Företaget har sex punkter på huvudstadsområdet och två som byggs för tillfället i Esbo och Åbo. Lagerutrymmen finns från 1 – 30 m² och man kan lagra vad som helst, förutom olagliga ochbrandfarliga saker.

Bergvärme är ekologiskt

Bergvärme valdes som uppvärmningssystem till Pelican Kilo och Pelican Nedre Dickursby. Båda fastigheterna har vattenburen golvvärme som är kopplat till bergvärmepumparna.

Enligt Määttä är dessa punkter orsaken till att bergvärme även planeras till alla Pelican Self Storage nya fastigheter. ”Bergvärme och således bergvärmepumpen är behaglig för arbetsmiljön också i och med dess låga ljudnivå och temperaturen hålls behaglig året om för arbetstagarna och de lagrade grejerna.” berättar Nedre Dickursbys chef Hermanni Jaatinen. Det att maskinerna inte just behövs justeras är också en stor del till nöjdheten.

Bergvärme till stor fastighet

På Pelican Self Storage parkeringsplatser finns det allt som allt 9 energibrunnar som blev borrade dag och natt. Varje brunn är 210 meter djup. Experterna på TECHEAT kartlade och dimensionerade behoven, hur mycket effekt som behövs och monterade pumparna. Bergvärmepumparna är två stycken NIBE F1345 pumpar som är just menade för stora fastigheter. Helhetseffekten är 100 kW.

Bergvärme i framtiden och i befintliga fastigheter

Bergvärme enligt undersökningar och erfarenheter är billigare än många andra uppvärmningssystem, så som olja. Vid Pelican har det inte räknats exakta beräkningar på hur mycket det kommer att sparas, men klara brukskostander hittills ger bra prognos att återbetalningstiden inte blir lång.

Pelican Self Storages gamla fastigheter har inte blivit kartläggda om det finns behov för att de har ett fungerande uppvärmningssystem i sig. Tanken är ändå att när uppvärmningsanläggningarna blir uråldrade att bergvärme kunde monteras och implementeras även i gamla fastigheterna.

Pelican Self Storage Nedre Dickursby blev färdigt i mars 2012.