Kontaktuppgifter

Faktureringsuppgifter

Vi tar kontakt och berättar vilket bergvärmesystem som passar dig bäst. Du behöver alltså inte på förhand välja bergvärmepump eller borrdjup. Vi kan ge dig en offert på en helhetslösning eller enbart på bergvärmepumpen med montering.

Utgående från uppgifterna kan vi uppskatta de kommande uppvärmningskostnaderna. Du kan också själv göra en uppskattning med hjälp av

John Grankulla

Projekt, södra Finland. Försäljning, Nyland

+358 44 777 9007
john@techeat.fi

Jonas Hjulfors

Försäljning, Österbotten

+358 44 491 6320
jonas@techeat.fi

Dan Snellman

Fakturering och inköp

+358 (0)50 3748 812
dan@techeat.fi

Frank Snellman

Produktionsledning,
projekt och tidtabeller

+358 (0)50 4303 606
frank@techeat.fi

Kim Wenman

Försäljning, stora
fastigheter och byggföretag

+358 (0)44 7779 666
kim@techeat.fi

Journummer dygnet runt:

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”