Bergvärme

Bergvärme består av solenergi som lagras i marken och hämtas upp därifrån med hjälp av en köldbärarkrets. Köldbärarkretsen kan vara placerad i ett borrhål i berggrunden – en så kallad energibrunn eller installerad som en markslinga i till exempel en åker eller på sjöbotten. Värmepumpen hämtar den lågtempererade energin med köldbärarkretsen och höjer den med hjälp av kompressorteknik. En bergvärmepump hämtar alltså gratis energi från marken som den höjer temperaturen så att systemet levererar upp till +65C värme ut i husets vattenburna värmesystem. Solenergin som finns lagrad i marken är en miljövänlig källa till värme och dessutom gratis.

Bergvärme är förnybar energi

Värme-energi som har lagrats i jordmånen kallas allmänt för bergvärme. Det är förnybar energi, vars källa är solens strålning eller geotermisk energi som finns i jorden. Bergvärme utnyttjas för att värma byggnader och dess bruksvatten genom att styra värmen från en energibrunn till en bergvärmepump som styr den vidare till värmesystemet. Ett bergvärmesystem är oftast mest lönsamt i byggnader med hög energiförbrukning. Därför passar bergvärme i synnerhet till företags- och industrifastigheter samt rad- och höghus.

Bergvärme kan tas i bruk både i saneringsobjekt och nybyggen. Effekten på bergvärmepumpen och energibrunnens djup beror på byggnadens energibehov och därför dimensioneras ett bergvärmesystem alltid enligt projekt. Stora fastigheter med större energibehov behöver flera bergvärmepumpar i en så kallad pumpcentral för att producera en garanterad funktionalitet.

Fördelar med bergvärme

  • Spara upp till 70% i uppvärmningskostnader
  • Miljövänlig och energieffektiv.
  • Finland har bundit sig enligt ett EU-direktiv att öka användningen av förnybar energi till år 2020.
  • Samma energi för att kyla ner fastigheten.

TECHEATs garanti

” Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, monterar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar över allt vi gör för alla projekt.”

Vad kostar bergvärme? Priset på bergvärme vid energisanering

Det slutliga priset utgörs av flera olika faktorer som är unika från fall till fall. Ifall huset redan har ett vattenburet värmesystem behöver man endast ha en bergvärmepump och en energibrunn för att ersätta den gamla värmepannan. En bergvärmepump kostar färdig installerad mellan 8 500 och 11 000 € beroende på tillverkare behovet av varmvatten. Energibrunnen kostar mellan 4500 och 6500 € inklusive installation av markslangar till det tekniska utrymmet. Kostnaden för hela installationen blir ungefär 13 000 – 17 500 € för en bergvärmeanläggningen som levereras som en nyckel-i-hand-lösning. Ifall huset saknar vattenburen värmefördelning blir man också tvungen att installera ett sådant system. Den enklaste lösningen på detta är en ny batterilinje i hela huset. Kostnaden för att installera en vattenburen batterilinje ligger på ungefär 9 000 – 16 000 €, beroende på husets utformning och storlek.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Räkna ut hur mycket du kan spara!