Bergvärmens pris

Bergvärme består av solenergi som lagras i marken och hämtas upp därifrån med hjälp av en köldbärarkrets. Köldbärarkretsen kan vara placerad i ett borrhål i berggrunden – en så kallad energibrunn eller installerad som en markslinga i till exempel en åker eller på sjöbotten. Värmepumpen hämtar den lågtempererade energin med köldbärarkretsen och höjer den med hjälp av kompressorteknik. En bergvärmepump hämtar alltså gratis energi från marken som den höjer temperaturen så att systemet levererar upp till +65C värme ut i husets vattenburna värmesystem. Solenergin som finns lagrad i marken är en miljövänlig källa till värme och dessutom gratis.

Priset på bergvärme vid energisanering

En normal bergvärme installation kostar idag från 15000 till 25 000€, till priset kommer ännu eventuella rivnings arbeten eller andra tillbehör så som tex frikyla från berggrunden. Bergvärmepumpens kostnad färdigt installerad är ca 10 000 – 18 000 inklusive monteringsmaterial och arbete. Energibrunnen kostar ca 35-45 € /m vilket gör att energibrunnens helhetspris ligger mellan 5500 – 11500 € i ett normalstort egnahemshus.

Beroende på hur omfattande elarbeten och eventuella rivningsarbeten är så tillkommer också en kostnad på 1000 – 4000 € för dessa vid en sanering. Vid ett nyproduktion krävs det oftast mindre arbete och material samt att utrymmen är färdigt anpassade för värmepumpen vilket gör att installationskostnaderna då är blir lägre.

Energiasaneeraus Techeat Oy

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Priset på bergvärme vid nybygge

Priset på bergvärme till ett nytt egnahemshus blir ungefär samma som ett gammalt med vattenburen uppvärmning. Skillnaden är att man oftast kommer undan med en lite mindre värmepump samt grundare borrhål. Priset utgörs även här av unika faktorer, men ett helhetspaket med energibrunn och bergvärmepump samt installation rör landar vanligen mellan 15 000 och 25 000 € i ett nytt egnahemshus. Förutom att man kan ta värme från berget så blir det vanligare att man i nya hus monterar komfortkyla för att kyla ner huset sommartid. Detta fungerar väldigt bra med bergvärme eftersom man kan hämta frikyla från berget, och samtidigt sparar överskottsenergin i berget för att använda denna under vintern när den behövs.

Värmepump

De flesta värmepumparna har idag en genomsnittlig verkningsgrad (SCOP) på 3-4 räknat över hela året. Oftast är det detta tal som används för att jämföra olika värmepumpar och deras effektivitet. Till egnahemshus så finns det värmepumpar i storlek 4-21 kW och för större fastigheter så finns det värmepumpar i storlek 24-90 kW. Man kan också seriekoppla flera värmepumpar ifall fastighetens energibehov kräver det. Värmepumparna kan också använda sig av andra köldbärarkretsar än energibrunnar. Läs mera om olika bergvärmepumpar!

Beställ gratis presentation till ditt bostadsbolag!

”Vi garanterar att ni får svar på era frågor om bergvärme.”

Köldbärarkrets och energibrunn

För att hämta energi till värmepumpen så finns det flera olika alternativ som tidigare nämnts, de vanligaste alternativen är energibrunn och markslinga eller sjöslinga. Energibrunnen kräver betydligt mindre utrymme än en markslinga eller en sjöslinga. Normalt kräver markslinga en två till tre gånger längre slinga än en energibrunn, detta på grund av att medeltemperaturen är betydligt högre nere i berget. För att få plats med en markslinga behöver man också väldigt stor tomt då man skall gräva ner flera hundra meter slinga i marken.
För att markslingan skall vara effektiv så krävs det också att man gräver ner den i blöt mark. På grund av detta blir energibrunnen det vanligaste alternativet för jordvärme, även fast den är lite dyrare att utföra än en mark/sjöslinga.

Meterpriset ligger på 30 – 40 € för borrning i berget, lite beroende på företag och ort. Jordborrningen som äger rum innan man når berget brukar vanligen ligga på ytterligare 40 – 60 € till per meter. Vid jordborrningen måste man fodra brunnen med tremeters stålrör som svetsas ihop med varandra ända tills man når berget. Stålröret gör att man kan installera kollektorslangen och skydda hålet från ras. Det går oftast långsammare när man borrar i jordmånen än när man borrar i berget vilket bidrar till ett högre meterpris.

Bergvärmens användning och underhåll

Bergvärme är en väldigt lättskött uppvärmningsform. Värmepumpen sköter sig i princip själv, det enda man behöver tänka på är att man putsar smutsfiltren på både värmesidan och köldbärarsidan, samt att kontrollera att båda sidorna håller tryck. Att rengöra filtren kan man enkelt göra själv, det man bör tänka på är att stänga av värmepumpen och stänga ventilerna före och efter smutsfiltret så att man inte får in onödig luft i systemet. Det är rekommenderat att man rengör dessa filter en gång i året, helst på hösten innan uppvärmningssäsongen börjar. Techeat utför också årsservice på både större och mindre anläggningar och då kontrollerar vi samtidigt värmepumpens driftsinställningar för att se om man kan optimera värmepumpen för att få en effektivare gångtid på värmepumpen och på så sätt spara mera energi.
Ifall det är möjligt uppdaterar vi också programvaran om det finns nyare versioner, uppdateringen av programvaran kan man också göra själv på de flesta värmepumparna och man behöver oftast bara hämta den nya programvaran från värmepumpleverantörens hemsida och flytta över den till värmepumpen med hjälp av en USB-sticka.

För att kunna klara allt tuffare byggtidtabeller så prefabricerar vi stora delar av det som ska installeras så att tiden vi är på byggplatsen blir så kort som möjligt.
Om ni som byggföretag ofta fungerar som grynderbyggare eller har väldigt liknande projekt så kan vi på Techeat vara med och utveckla konceptlösningar som passar just era behov och som gör ert arbete mera kostnadseffektivt.