Byggföretag

Techeat har specialiserat sig på krävande bergvärmeanläggningar till alla typer av fastigheter. Är ni grynderbyggare eller har ni fått en byggentreprenad som innehåller bergvärme? Vi planerar och dimensionerar anläggningen med fokus på kostnadseffektivitet i både produktion och användning så att den passar just ert behov.

Vi har över tio års erfarenhet av att dimensionera och planera bergvärmeanläggningar till bland annat bostadsfastigheter, vårdinrättningar så som daghem, skolor, äldreboenden samt kontors- och produktionsfastigheter. Vår målsättning är att hitta lösningar som passar just ert behov.

Är du intresserad av ett gratis planeringspaket?

Vi erbjuder en rad olika planeringspaket, med hjälp av dessa planerar du enkelt ditt uppvärmningssystem. Bekanta dig och beställ.

Planeringspaket för bergvärme

För att kunna klara allt tuffare byggtidtabeller så prefabricerar vi stora delar av det som ska installeras så att tiden vi är på byggplatsen blir så kort som möjligt.
Om ni som byggföretag ofta fungerar som grynderbyggare eller har väldigt liknande projekt så kan vi på Techeat vara med och utveckla konceptlösningar som passar just era behov och som gör ert arbete mera kostnadseffektivt.

Rakennusliike Lehto

Bergvärme valdes som uppvärmningssystem till Pelican Kilo och Pelican Nedre Dickursby. Båda fastigheterna har vattenburen golvvärme som är kopplat till bergvärmepumparna.

Läs mer

Uppdrag: Rakennusliike Lehto
Ort: Härkävaljakontie 28, 00750 Helsinki
Värmepumpens effekt: 100KW
Värmebrunnar: 9 x 210 m
Typ: Nybygge
Tidtabell: 02.11 2011 – 17.11 2011

Trygghet med Techeat. Vid nybyggen är det ofta så att den nya ägaren eller användaren inte riktigt har koll på hur bergvärmeanläggningen fungerar och ni som byggare har inte tid att förklara det. Därför erbjuder vi alltid ett års fjärrövervakning och optimering av anläggningar som vi levererar.  På detta sätt kan vi garantera att anläggningen kommer att fungera optimalt. Serviceavtalet är sedan en tilläggstjänst som slutkunden kan beställa direkt av Techeat så att vi även i fortsättningen sköter om anläggningen och optimerar den.

Maila oss på: info@techeat.fi

Maila oss

Ring oss på: +358 (0) 447779666

Ring oss