Värmepumpservice

Behöver er värmepump service eller har den slutat fungera? 

Även en rätt dimensionerad och modern värmepump kan få problem om man ej utför underhåll regelbundet. Äldre värmepumpar kan behöva lite större service för att fungera optimalt.

Journummer dygnet runt

Ta kontakt med vår tekniska support så kan vi assistera er ifall värmepumpen larmar eller huset är kallt:

Vi på Techeat utför både service, felsökning och underhåll på de flesta bergvärmepumpar.

Värmepumpservice och felsökning pris:

ArbeteTidPris
Felsökning och Service vardagar07-1675 €/h
Felsökning vardagar16-07 samt helgdagar115 €/h
Startavgift vardagar07-1662 €
Startavgift vardagar16-07124 €
Startavgift fredagar16 – måndag 07 samt helgdagar372 €
Km ersättning 1,35 €/km
Fjärrövervakning och optimering under 4 veckors tid25 € /månad

Priserna är inklusive moms 24%, till priserna tillkommer eventuella material / filterkostnader.

Utöver felsökning så utför vi också normalt underhåll och optimering av bergvärmeanläggningar.

Årsservice egnahemshus enligt Techeats tidtabell

 300 €/st

I en årsservice ingår; rengöring av filter, genomgång och eventuell optimering av parameterinställningar, uppdatering av programvara om möjligt och okulär granskning av anläggningen och tillbehör samt åtgärds rekommendationer ifall vi uppmärksammar något som kan behövas åtgärdas. 

Ibland så kan värmepumparna ha mindre störningar och felmeddelanden som är svåra att felsöka på plats, för optimal effekt behöver man också göra en uppföljning över en längre tid, därför erbjuder vi också fjärrövervakning och optimering ifall värmepumpmodellen tillåter.

Vid fjärrövervakning står beställaren för internetanslutning samt eventuella kostnader för värmepumpleverantörens molntjänster.

Service på stora värmepumpsanläggningar

Genom kontinuerlig service och optimering så får man en längre livslängd på anläggningen samtidigt som man kan göra stora besparingar på uppvärmningskostnaderna ifall anläggningen går optimalt. Samtidigt så kan man genom att göra förebyggande åtgärder och underhåll som då också minskar risken för avbrott i värmeproduktionen samtidigt som förebyggande service är förmånligare än akuta åtgärder. 

För större fastigheter erbjuder vi också olika service och övervaknings paket beroende på anläggningens storlek och möjlighet till uppkoppling, ta kontakt så berättar vi mera och ger en offert enligt just ert behov.