Värmepumpar

Det finns olika typer av värmepumpar som fungerar på olika sätt. Här benar vi ut skillnaderna mellan de olika pumparna och lyfter fram vad som är värt att tänka på innan ni väljer vilken typ av anläggning ni vill satsa på. En värmepump är tyvärr inte någon magisk apparat som trollar fram värmeenergi. Den hämtar energi från en värmekälla och höjer med hjälp av kompressorteknik temperaturerna till den nivå som krävs för att värma huset. För värmepumpens verkningsgrad och livslängd kommer det därför att ha relativt stor betydelse varifrån energin hämtas och hur mycket gratis energi som finns tillgänglig.

Värmepumpar

Luftvärmepump – billigt komplement till annan värmekälla

Luftvärmepumpen hämtar energi direkt från uteluften och värmer upp huset med hjälp av en fläktkonvektor som placeras inomhus. Det här betyder att ni inte blir beroende av ett vattenburet värmesystem, vilket gäller för alla andra värmepumpar. Luftvärmepumpen har ofta ganska låg effekt och när det blir kallare utomhus har den väldigt svårt att hämta tillräckligt med energi. Därför används denna typ av värmepump oftast som ett komplement till en annan värmekälla, till exempel direkt el, oljepanna eller fjärrvärme. En traditionell luftvärmepump värmer inte varmvatten, men kan användas för att kyla ner huset sommartid. Fördelningen blir tyvärr väldigt ojämn, speciellt i ett egnahemshus med många små rum. Luftvärmepumpen är billig att installera men behöver andra energikällor för att värma huset på vintern.

Frånluftsvärmepump – komplett lösning som kan bli dyr i drift

Frånluftsvärmepumpen återvinner energin från inneluften och denna energi kan användas för att värma upp bruksvatten och golvvärmeslingor eller radiatorer. De flesta frånluftsvärmepumparna har små kompressorer som körs parallellt med ventilationen dygnet runt, vilket gör att livstiden blir rätt kort. Kontinuerlig ventilation innebär också att mera inkommande luft måste värmas på något sätt. Tidigare hade vi glödlampor och många andra elapparater, som gav en hel del överskottsvärme i husen. Idag har vi modern LED-belysning och lågenergiapparater som inte avger någon värme och därför behöver frånluftsvärmepumpen direkt el för att kompensera energibehovet. Det betyder i sin tur högre uppvärmningskostnader. Genom att välja en frånluftsvärmepump får ni en mer komplett lösning med ventilationsaggregat, återvinning och en värmepump i en och samma anläggning. Inköpspriset är relativt lågt, men på längre sikt kan den bli dyr att använda ifall man inte eldar i spisen eller på annat sätt producerar överskottsvärme i huset.

Luft-vattenvärmepump – överför energi från uteluft till vattenburen krets

En luft-vattenvärmepump tar liksom luftvärmepumpen energi från uteluften. I stället för att blåsa ut den inomhus överförs energin till en vattenburen krets vilket möjliggör uppvärmning av bruksvatten. På marknaden finns det flera olika typer av luft-vattenvärmepumpar. En del har hela kompressorkretsen på utsidan medan andra har kompressorkretsen delad (liksom luftvärmepumpen) så att inget vatten går till utsidan de som har kompressorkretsen delad har oftast sämre verkningsgrad vilket ger dyrare uppvärmning. Luft-vattenvärmepumpen har precis som luftvärmepumpen svårt att hämta tillräckligt med energi från uteluften när det blir kallt och då behövs någon annan värmekälla som vid behov också kan ersätta hela effektbehovet. Detta gör att kostnaderna för luft-vattenvärmepumpen kan bli relativt höga, ifall ni samtidigt inte har till exempel el eller olja som alternativ lösning. Installationskostnaden är förhållandevis liten, speciellt om ni väljer denna lösning som komplement till en befintlig värmeanläggning. De flesta luft-vattenvärmepumpar kan också användas för kylning under sommarmånaderna, men detta kräver tilläggsmontering och ökar elförbrukningen eftersom man använder kompressorn för att producera kyla.

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”