Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump är ett modernt uppvärmningssystem med energiåtervinning. Då huset ventilerats återvinns värmeenergin i den luft som är på väg ut ur huset via ventilationskanalerna. Energin kan sedan användas för att värma upp ett vattenburet uppvärmningssystem och bruksvatten. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså energin ur varm inomhusluft innan den åker ut.

Värmepumpar

Så fungerar den

En frånluftsvärmepump består en kondensor och en förångare. Den fungerar i princip som ett kylskåp, målet är att flytta värmeenergin bort från skåpet (i detta fall ur frånluften) och ut i rummet. Förångaren suger värmeenergin ur den gamla förbrukade frånluften och kondensorn transporterar den återvunna energin ur frånluften till ett vattenburet värmesystem eller en beredare för bruksvatten. För att en frånluftsvärmepump ska fungera krävs maskinell till- och frånluftsventilation, eftersom värmen återvinns ur frånluften.

En frånluftsvärmepump kopplas till frånluftskanalen i ventilationssystemet. Förutom att värma upp fastigheten eller bruksvatten avlägsnar frånluftsvärmepumpen också unken inomhusluft och sköter på så vis om husets ventilation. På samma sätt som ventilationssystemet suger den också luft ur våtutrymmen. I ett hus med en frånluftsvärmepump behövs därför inga separata anläggningar för ventilation eller värmeåtervinning. Systemet förutsätter en tillräckligt stor luftomsättning, ungefär 0,5 gånger byggnadens luftvolym per timme. Ett system med en frånluftsvärmepump skiljer sig alltså från ett värmeåtervinningssystem, även om båda fungerar enligt samma princip.

Det finns två olika typer av frånluftsvärmepumpar. Det finns billigare modeller med sämre effekt och mer effektiva pumpar som kräver en lite större investering. Den billigare modellen har endast en frånluftsfläkt, medan den dyrare modellen också har en tilluftsenhet som gör att den kan filtrera och värma både till- och frånluft. För att den dyrare modellen ska fungera krävs ett ventilationssystem med till- och frånluftskanaler.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Frågor om bergvärme som ofta ställs

Det är mycket viktigt att dimensionera rätt. Energi kan återvinnas ur frånluft, ifall ventilationen är tillräckligt effektiv. Ju fler eldrivna apparater och ju mer belysning som används i huset, desto mer energi finns det att ta till vara. Om huset står tomt några veckor under vintern, kommer det att behövas mer tilläggsvärme.

Frånluftsvärmepumpen har ofta utrustats med ett separat elmotstånd, som kan användas för att fylla behovet av tilläggseffekt. En frånluftsvärmepump kan också anslutas till ett solvärmeaggregat. Eftersom frånluftsvärmepumpen inte klarar av att producera all den energi som behövs i huset, är det klokt att försöka minska andelen köpt energi genom att till exempel elda med ved under vintern. Med en frånluftsvärmepump kan du spara cirka 40 procent av uppvärmningskostnaderna jämfört med direkt eluppvärmning.

Temperaturen på den förbrukade inomhusluften anger hur mycket värmeenergi som kan återvinnas ur frånluften. Ju mer du lyckas kyla frånluften, desto mer värme kan du återvinna ur den och desto större blir anläggningens verkningsgrad. De bästa frånluftsvärmepumparna kan sänka temperaturen i frånluften rejält. De mest moderna anläggningarna som finns på marknaden i dag klarar faktiskt att sänka temperaturen ända ner till – 15 grader. Effekten på frånluftsvärmepumpen definieras med hjälp av verkningsgraden eller det så kallade COP-värdet (Coefficient of Performance). Detta värde beskriver förhållandet mellan hur mycket användbar värmeenergi du får ut av den energi som du för in i systemet. Ett COP-värde på 4 betyder alltså att anläggningen med en kilowattimme (kWh) köpt energi kan producera 4 kWh värmeenergi.

En nackdel med frånluftsvärmepumpen är att den inte kan producera all den energi som fastigheten kräver. En frånluftsvärmepump samlar endast “gratis” energi när det finns tillräckligt med värmekällor inne i huset, som till exempel människor eller hushållsmaskiner. I dessa situationer är också behovet av ventilation större. Den potentiella mängden gratisenergi som finns att hämta är alltså beroende av hur stort ventilationsbehovet är. Den andra nackdelen med frånluftsvärmepumpen är att kompressorns livslängd är rätt kort, om vi exempelvis jämför med kompressorn i en bergvärmepump. En frånluftsvärmepump fungerar med en liten kompressor tillsammans med ett ventilationsaggregat. Det innebär att kompressorn arbetar konstant vilket naturligtvis förkortar dess användningstid. När kompressorns effekt är låg använder den elmotstånd för att kompensera behovet av tilläggseffekt. Det här sker när det är riktigt kallt ute, och det är orsaken till att kostnaderna för uppvärmning blir betydligt högre med en frånluftsvärmepump än med till exempel bergvärme.

En frånluftsvärmepump fungerar bäst i nya, välisolerade hus. Den är alltså ett utmärkt val för den som planerar bygga ett lågenergi- eller passivhus, eftersom dessa hustyper inte kräver stora energimängder för uppvärmning per år. Eftersom värmekällan alltid är inomhusluft med en temperatur på cirka 21-25 grader, producerar frånluftsvärmepumpen värme med en standardeffekt på 2-3 kilowatt oberoende av årstid. Under sommaren är frånluftens temperatur ändå något högre än under vintern.

Mest lönsamt är det att skaffa en frånluftsvärmepump om du har en fastighet där inomhusvolymen är stor i förhållande till den uppvärmningseffekt som krävs. Därför rekommenderas detta system inte för saneringsobjekt.

En frånluftsvärmepump är alltid en bra lösning om du behöver ett kompakt och energieffektivt system för både uppvärmning och ventilation. Det kan också vara ett bra alternativ ifall det inte går att borra en energibrunn på tomten, gräva för ett markvärmesystem eller om du av någon anledning inte vill installera den utomhusenhet som krävs för en luft-vattenvärmepump. En fördel med frånluftsvärmepumpen är också att den är väldigt lättskött. Filtren ska rengöras och bytas en gång i året, enligt tillverkarens anvisningar.

Anskaffningspriset för en frånluftsvärmepump är betydligt lägre än priset för till exempel luft- eller markvärmepumpar. För ett nybyggt hus på 150 m2 uppskattas priset till cirka 6 000-13 000 euro. Det är värt att satsa på en frånluftsvärmepump ifall fastighetens inomhusvolym är stor i förhållande till den uppvärmningseffekt som krävs. Som tidigare nämnts ersätter frånluftsvärmepumpen också ett separat ventilationsaggregat, vilket innebär att dina anskaffningskostnader för uppvärmning och ventilation blir lägre.

Att byta ut en gammal frånluftsvärmepump är ofta ganska komplicerat, eftersom frånluftsvärmepumpen är en integrerad del av ventilationssystemet. Om du i stället satsar på en bergvärmepump med en tilläggsmodul kan du både hantera frånluften och ta till vara energin genom att återladda borrhålet, det vill säga leda tillbaka den återvunna energin i marken. På det här sättet får du ett värmepumpsystem med lång livslängd och hög verkningsgrad, som även tar vara på värmen i frånluften.