Egnahemshus

Techeat erbjuder bergvärmesystem för privatkunder enligt ”nyckel i hand”-principen. Det vanligaste bergvärmesystemet som installeras i egnahemshus och fritidsbostäder består av en energibrunn och en bergvärmepump. Ifall det av någon anledning inte går att borra en energibrunn erbjuder vi även jordvärme, men det systemet kräver mycket mera utrymme än bergvärme.

Ett bergvärmesystem går att installera vid nybyggen redan i byggskedet och till äldre hus i samband med renovering då ett föråldrat uppvärmningssystem ska bytas till ett nytt. En bergvärmepump kan ersätta en gammal olje-, el- eller vedpanna, men den kan också installeras vid sidan om en befintlig värmekälla. För att installera bergvärme borde huset ha ett vattenburet uppvärmningssystem. Techeat planerar, dimensionerar och installerar vilket betyder att du inte behöver oroa dig över någonting.

Bergvärme är billig och förnybar energi

Under jorden finns det en massiv energikälla som väntar på att bli utnyttjad. Bergvärme är förnybar och miljövänlig energi som kommer från geotermisk energi ur jorden.Med hjälp av en bergvärmepump kan bergvärme tas till vara och omvandlas till behaglig rumstemperatur. Tack vare den låga driftskostnaden är bergvärme en investering som möjliggör stora inbesparingar på lång sikt i form av lägre uppvärmningskostnader.

Varför satsa på bergvärme?

  •  Du kan sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 70%
  • Du kan använda samma energibrunn för att kyla ner fastigheten.
  • Du väljer en energikälla som är både miljövänlig och energieffektiv.
  • Du bidrar till att Finland uppfyller sin del av EU:s klimatmål för förnybar energi. Finland har förbundit sig att öka användningen av förnybar energi fram till år 2020.

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”

En energibrunn passar även på en mindre tomt

Med värmebrunn, bergvärmebrunn eller energibrunn menas en borrbrunn som kombineras med en bergvärmepump för att förflytta bergvärme till husets uppvärmningssystem. En av bergvärmens bästa egenskaper är att borrhålet inte tar mycket plats. En bergvärmebrunn har ofta diametern 115 millimeter vilket gör det möjligt att borra även på en mindre gård. Det lämnar inte stora spår av borrningen heller.

Värmebrunnens djup varierar mellan 90 och 300 meter beroende på husets storlek och värmepumpens effekt. Det exakta djupet räknas enligt energibehovet. System där energibrunnar kombineras med bergvärmepumpar fungerar så väl i mindre egnahemshus och villor som i stora industrihallar och varuhus.

En bergvärmebrunn ska placeras nära byggnadens tekniska utrymme, åtminstone fem meter från byggnaden. Brunnen måste vara minst sju meter från gårdsgränsen. Ett kortare avstånd kräver tillstånd av grannen. Själva borrningen av en energibrunn på 250 meter utförs oftast på en dag.

Bergvärme och bygglov, vad krävs?

Läs mer om tillstånd

Bergvärmepumpen installeras på en dag

Bergvärmepumpen och dess dimensionerade effekt bestäms alltid skilt för varje projekt. Detta för att garantera en tillräckligt effektiv värmepump som producerar tillräckligt med värme även under de kallaste vinterdagarna. Effektkravet av bergvärmepumpen utgörs av husets boyta, antalet familjemedlemmar och det energibehov som beräknas utgående från dessa.
I energibrunnen monteras en kollektorslang som fylls med miljövänlig bioetanol. Kollektorslangens andra ände förs in i byggnadens tekniska utrymme där bergvärmepumpen installeras. Liksom energibrunnens borrning tar det oftast bara en dag att installera bergvärmepumpen.

Den som installerar bergvärmepumpen ansvarar för arbetet och planeringen av den nya värmeanläggningens installation. Vid behov kan vi demontera och röja den gamla anläggningen. Efter installationen ger vi instruktioner för hur pumpen fungerar och ser till att anläggningen fungerar som den ska.

Ta gärna kontakt ifall du vill veta vilken bergvärmelösning som skulle passa dig bäst.

Beställ gratis kartläggning

Beställ kartläggning

Det är miljövänligare med bergvärme

Eftersom den energi som tillförs är elektricitet har du möjlighet att välja miljövänliga alternativ. I praktiken blir då all uppvärmning förnybar energi. Om du jämför med oljeförbränning där nästan all energi kommer från av fossila bränslen, så blir det en stor skillnad i mängden koldioxidutsläpp.

Hur mycket kan du spara med bergvärme?

Med bergvärme kan du sänka dina kostnader för uppvärmning med uppemot 60–70%. Den tillsatta energin är elektricitet, vilket innebär att du också har möjlighet att konkurrensutsätta energileverantörerna. Med bergvärme är det dessutom lätt att hålla koll på din energikonsumtion för uppvärmning.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Räkna ut hur mycket du kan spara!

Vad betalar kunden egentligen för?

För dig som vill jämföra effektiviteten mellan uppvärmningssystem är det skäl att kontrollera verkningsgrad och SCOP-värde (Seasonal Coefficient of Performance). SCOP-värdet anger vilken verkningsgrad värmepumpen har i medeltal under ett helt år. I Finland varierar utomhustemperaturen mycket, därför är det också mycket viktigt att ta detta i beaktande. Du räknar ut SCOP-värdet genom att dividera producerad värme under ett helt år med tillförd energi under samma period.

SCOP-värdet för dagens värmepumpar ligger mellan 3 och 4, vilket innebär att de levererar tre till fyra gånger mer värmeenergi än den elenergi de förbrukar. Du betalar alltså endast för en tredjedel eller till och med en fjärdedel av den energi som går åt till uppvärmningen. I praktiken betyder detta en verkningsgrad på 300–400% på tillförda energin. Oljeförbränning har en verkningsgrad på cirka 85% vilket gör att du får ut mindre värmeenergi än du betalar för.

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”

Begär offert