Egnahemshus

TECHEAT erbjuder en bekväm paketlösning med bergvärme för konsumentkunder i form av nyckelfärdiga installationer. Det vanligaste bergvärmesystemet som installeras i egnahemshus och fritidshus inkluderar en energibrunn och en värmepump. Om borrning av energibrunnen av någon anledning inte är möjligt, kan vi också leverera bergvärme genom en horisontell markkollektor som installeras i ytjorden. Bergvärmesystemet kan installeras i nybyggnadsprojekt redan under byggnadsfasen och i äldre hus i samband med energirenovering när den befintliga uppvärmningssystemet behöver uppgraderas. En värmepump kan ersätta en gammal olje-, elektrisk- eller vedpanna, eller installeras som ett komplement till en relativt ny oljepanna. För att kunna installera en värmepump måste huset ha ett vattenburet värmesystem. TECHEAT planerar, mäter och installerar allt åt dig, så du behöver inte oroa dig för någonting.

Våra referenser

Familjen Hjulfors konverterade från oljeuppvärmning till bergvärme.

När vi fick reda på att det var möjligt att byta från oljeuppvärmning till bergvärme, även med vattenburna radiatorer, kontaktade vi TecHeat.

Bergvärme är en gratis förnybar energikälla.

Från jordens inre finns en enorm energikälla som väntar på att utnyttjas. Bergvärme är en förnybar och miljövänlig energikälla som kommer från den geotermiska värmen i berggrunden.

Genom en värmepump kan bergvärmen tas tillvara och omvandlas till behaglig inomhustemperatur. På grund av de låga driftskostnaderna är bergvärme en investering som kan leda till betydande besparingar i uppvärmningskostnader i framtiden.

Fördelarna med bergvärme

  • Upp till 70 % besparingar i uppvärmningskostnader.
  • Miljövänligt och energieffektivt.
  • Ren energi enligt EU-direktivet.
  • Möjlighet att använda samma energikälla för kylning av byggnader.

TECHEATs garanti

Vi planerar energieffektiva geotermiska system, installerar dem med expertis och tar ansvar för våra handlingar i varje projekt.

En värmepumpsborrning passar även på en liten tomt.

Med energibrunn avses en borrad brunn från vilken geotermisk värme överförs till husets värmesystem med hjälp av en värmepump. En av fördelarna med en energibrunn är att borrningshålet inte tar mycket plats. Energibrunnen är mycket liten, vanligtvis bara 115 millimeter i diameter. Det gör att borrningen kan göras även i en liten trädgård och lämnar knappt några spår efter sig.

Däremot varierar djupet på en värmepumpsborrning mellan 90 och 200 meter, beroende på husets storlek och värmepumpens effektivitet. Det exakta djupet beräknas baserat på energibehovet. Det geotermiska systemet som består av energibrunnen och värmepump kan användas från små villor och fritidshus till stora industrihallar och varuhus.

Det är önskvärt att placera energibrunnen nära byggnadens tekniska utrymme, minst fem meter från byggnaden. Borrningen utförs vanligtvis inom en dag.

Hur mycket kan man spara genom att byta till bergvärme?

Eftersom energin som används av en bergvärmepump är elektricitet, genom att välja en miljövänlig elleverantör kan man i praktiken värma sitt hem med geotermisk energi som till största delen är förnybar. Eftersom nästan all energi som används vid oljeuppvärmning kommer från fossila bränslen, är skillnaden i koldioxidutsläpp mellan uppvärmningsmetoderna mycket stor.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

Det vanligaste frågan relaterad till bergvärme är faktiskt just den här. Vi har därför beslutat att skapa en räknare som ger dig svaret.

Installation av bergvärmepump tar en dag.

Även valet av en bergvärmepump görs alltid baserat på objektet. På så sätt säkerställs att en tillräckligt effektiv värmepump och motsvarande kollektorslinga installeras i huset. Den nödvändiga effekten för värmepumpen beror på husets energibehov, antalet familjemedlemmar och energibehovet som beräknas utifrån dessa faktorer.

Värmeuppsamlingsröret installeras. En kollektorslinga installeras i brunnen och fylls med en miljövänlig värmesamlingsvätska. Den ena änden av kollektorslingan förs till det utrymme där värmepumpen ska installeras. Liksom borrningen av energibrunnen tar installationen av en bergvärmepump vanligtvis en dag i de flesta fall.

Värmepumpsinstallatören ansvarar vanligtvis för allt arbete som är relaterat till installationen av det nya värmesystemet. Vid behov kan även borttagning och avfallshantering av den gamla värmekällan utföras. Efter installationen får du instruktioner om hur du använder enheten och vi ser till att systemet fungerar som det ska.

Kontakta oss om du vill ha mer information om geotermiska lösningar som är lämpliga för dig.

Bergvärme är mer miljövänligt.

Eftersom energin som används av en bergvärmepump är elektricitet, genom att välja en miljövänlig elleverantör kan man i praktiken värma sitt hem med geotermisk energi som till största delen är förnybar. Eftersom nästan all energi som används vid oljeuppvärmning kommer från fossila bränslen, är skillnaden i koldioxidutsläpp mellan uppvärmningsmetoderna mycket stor.

Vad betalar du faktiskt för?

Termer som används vid jämförelse av effektiviteten hos olika uppvärmningssystem inkluderar verkningsgrad och SCoP-värde. SCoP är förkortningen av ”Seasonal Coefficient of Performance” och visar den genomsnittliga verkningsgraden för en värmepump under ett helt år. Eftersom utomhustemperaturen varierar mycket i Finland är det mycket viktigt att beakta årstidsvariationerna vid bestämning av uppvärmningssystemets effektivitet. SCoP-värdet beräknas genom att dela den totala energi som systemet producerar under året med den energi som används under samma tid.

Nuvarande SCoP-värden för värmepumpar varierar mellan tre och fyra. Detta betyder att de producerar 3-4 gånger mer värmeenergi än den elektriska energi de förbrukar. Därmed blir också kostnaden för energin som används för uppvärmning 3-4 gånger mindre. I praktiken innebär detta att verkningsgraden för energin som används för uppvärmning ligger på 300-400% (verkningsgraden för oljeuppvärmning är cirka 85%).