Referenser

Saul & Karin Mäenpää

” Bakom ett husbygge ligger mycket tankeverksamhet, stora visioner och emellertid svåra beslut. Därför är vi extra tacksamma över att vi inte behövde fundera på hemmets uppvärmningssystem utöver det självklara valet att använda oss av bergvärme. Med TecHeats nära kundservice och kunskap var det enkelt att överlåta ansvaret åt dem när vi förverkligade vår husdröm.”

Komfort och estetik viktigt för familjen Mäenpää

Saul och Karin kontaktade oss redan i ett tidigt skede i planeringsprocessen för att hitta de lösningar som motsvarade just deras önskemål. För hustekniken hade de och klara önskemål; Anläggningen skall vara lättskött och förmånlig i drift och boendekomforten av högsta kvalitet.

Därför passade Nibe S1255 bergvärmepump

För att säkerställa både förmånlig driftskostnad och användarvänligheten så föll valet på en Nibe S1255 bergvärmepump. Nya S-seriens Nibe pump har en väldigt kundanpassad touchscreen som gör det lätt för användaren att hitta just de parameterinställningarna som eventuellt kan behöva justeras. En frekvenstyrd bergvärmepump är också den enda värmepumpen som inte behöver ha eltillsats även under de kallaste dagarna, vilket gör den förmånlig i drift.

För att säkerställa att varmvattnet alltid räcker till så kompletterade vi värmepumpens inbyggda 180L varmvattenberedare med en fristående 300l beredare för att få ännu större volym. Vid extremt stor varmvattenförbrukning säkerställer elspetsen varmvattenfunktionen.

Lämpöpumppuhuolto omakotitaloihin ja suuriin kiinteistöihin

Kylning utan ljud och drag också en varm sommardag

Kylningen i bostaden var svårare att lösa eftersom de inte önskade några stora fläktkonvektorer som för ljud och orsakar drag, samtidigt som de stora fönsterytorna gav upphov till stora värmelaster. Normal frikyla/passivkyla via fläktkonvektorer tappar kyleffekt under sommaren när energibrunnen blir varmare och kyler endast rummet de är placerade i. Lösningen blev en kombination av två olika system; golvkyla för att bibehålla kyleffekt också under sensommaren och hösten när energibrunnen blir varmare samt för att få kylan fördelad i hela huset utan att ha många olika fläktar i varje rum. Även ett skilt ventilationssystem som cirkulerar och kyler inomhusluften via ett kylbatteri för att hålla ner luftfuktigheten och få torr och sval luft i alla rum. Slutresultatet blev ett osynligt kylsystem som inte orsakar drag men kyler bostaden.

Allt kombinerat med smarta hem fastighetsautomatik

Under projektets gång kom önskemålet att göra hela anläggningen förenlig med smarta hem lösningen. Här var valet av Nibe S1255 värmepumpen väldigt tacksamt eftersom den redan är kompatibel med modbus-anslutning till en fastighetsautomatik. För att maximera boendekomforten, värmepumpens funktion och livslängd så sköter fastighetsautomatiken endast rumspecifika temperaturer samt eventuella kylbehov.

Med värmepumpens egna automatik styrs framledningstemperaturer och gångtider för att inte belasta kompressorerna. Genom optimering av börvärdestemperaturer och filtreringstider säkerställer vi optimal drift för värmepumpen och utesluter risken för att man i onödan värmer och kyler fastigheten.