Bergvärmens pris

Bergvärme består av solenergi som lagras i marken och hämtas upp därifrån med hjälp av en köldbärarkrets. Köldbärarkretsen kan vara placerad i ett borrhål i berggrunden – en så kallad energibrunn eller installerad som en markslinga i till exempel en åker eller på sjöbotten. Värmepumpen hämtar den lågtempererade energin med köldbärarkretsen och höjer den med hjälp av kompressorteknik. En bergvärmepump hämtar alltså gratis energi från marken som den höjer temperaturen så att systemet levererar upp till +65C värme ut i husets vattenburna värmesystem. Solenergin som finns lagrad i marken är en miljövänlig källa till värme och dessutom gratis.

Priset på bergvärme vid nybygge

Priset på bergvärme till ett nytt egnahemshus blir ungefär samma som ett gammalt med vattenburen uppvärmning. Skillnaden är att man oftast kommer undan med en lite mindre värmepump samt grundare borrhål. Priset utgörs även här av unika faktorer, men ett helhetspaket med energibrunn och bergvärmepump samt installation rör landar vanligen mellan 15 000 och 25 000 € i ett nytt egnahemshus. Förutom att man kan ta värme från berget så blir det vanligare att man i nya hus monterar komfortkyla för att kyla ner huset sommartid. Detta fungerar väldigt bra med bergvärme eftersom man kan hämta frikyla från berget, och samtidigt sparar överskottsenergin i berget för att använda denna under vintern när den behövs.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”