Bergvärmens uppvärmningskostnad

Uppvärmningskostnaderna varierar förstås lite beroende på hur mycket varmvatten som används och beroende på hur kallt det blir på vintern. En värmepump har en genomsnittlig verkningsgrad på 300 – 400 % det betyder att man betalar för 1/4 till 1/3 av den energi man får. Detta gör att man i ett normalt egnahemshus har en uppvärmningskostnad på ca 500 – 900 € per år. Om man då jämför detta med till exempel olja som har en ungefärlig verkningsgrad på 80 – 85 % förstår man fort att bergvärme är ett betydligt mera kostnadseffektivt alternativ för uppvärmning.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Räkna ut hur mycket du kan spara!

 Vad är bergvärmens återbetalningstid?

Som exempel kan tas en av våra kunder som har ett egnahemshus på 180 m² som är byggt år 1963, men där det gjorts en rad renoveringar som byte av fönster, dörrar och förnyad takisolering. Den årliga oljeförbrukningen var med 2011 års oljepriser cirka 3 200 € per år. Efter byte till bergvärme blev kostnaden för uppvärmning och avkylning runt 875 € per år. I de beräkningar som kunden gjorde skulle investeringen vara betald på 7 år. Men om oljepriserna fortsätter att stiga kommer återbetalningen att ske snabbare.

En annan av våra kunder hade ett relativt nytt egnahemshus med elvärme. De hade räknat att inbesparingen skulle börja ge avkastning efter ca 10 år. Besparingen de fick med byte från elvärme till bergvärme var cirka 1 200 € per år. Det som är viktigt att komma ihåg när man utvärderar om bergvärme är rätt lösning är att energibrunnen är en livstidsinvestering och att när investeringen är återbetald så finns inget annat kvar än väldigt låga uppvärmningskostnader.