Maalämmön suunnittelu ja kilpailutus

Kaikki aiheesta maalämpö

Kuinka voimme asiakkaana varmistaa maalämpöjärjestelmäsaneerauksessa parhaan mahdollisen lopputuloksen?

Tämä kirjoitus on suunnattu Taloyhtiöille ja kunnille, jotka harkitsevat maalämpöön siirtymistä. Tavoitteena on nostaa esiin suurimmat virheet ja sudenkuopat, jotka on syytä ottaa huomioon hanketta suunniteltaessa.

Investoitaessa maalämpöön tavoitteena on:
1. Säästää lämmityskuluissa
2. Pienentää kiinteistön ympäristövaikutuksia, eli hiilijalanjäljen pienentäminen.

Jos hankinta epäonnistuu, voi pahimmassa tapauksessa ympäristövaikutukset voivat jäädä huomattavasti tavoitellusta, sekä lopputuloksena voi olla myös järjestelmä, joka ei toimi.

Seuraavaksi käymme läpi hankintaprosessissa huomioitavia tärkeitä osatekijöitä päätasolla. Selvitän myös, miten nämä vaikuttavat maalämpöjärjestelmän toimintaan, sekä miten nämä voidaan helposti huomioida hankintaprosessissa.

Paljonko säästät vaihtamalla maalämpöön?

Yleisin kysymys maalämpöön liittyen, on nimenomaan tämä. Päätimme siis tehdä laskurin jonka avulla saat vastauksen.

Kattilat ja kaukolämpö:

Onko halvin paras? Jos tarjouskilpailun ainoa vaatimus on halvin hinta ja tarjouspyynnössä on ainoana vaatimuksena esim. energiapeitto XX% sekä kokonaisenergia tarve, niin lopputulos on se, että urakoitsija, joka on tinkinyt eniten järjestelmän eliniällä ja hyötysuhteella tulee voittamaan tarjouskilpailun. On tärkeää ymmärtää, että energianpeittoaste ei tarkoita, että järjestelmä tulee olemaan kustannustehokas käytössä, Vaan sitä että lämpöpumppu tekee sen määrän energiaa mutta lämpöpumpun hyötysuhde voi olla heikko. Lämpöpumppu kuluttaa paljon ostettua energiaa täyttääkseen energiantarpeen. Toinen haitta tällaisen hankinnan kanssa on, että tulette saamaan täysin erilaisia tarjouksia, joita on erittäin vaikea vertailla. Mikä johtaa seuraavaan kysymykseen.

Lämpöpumpun energiatehokkuutta mitataan (COP) tai vuotuista energiatehokkuutta (SCOP). COP on laitoksen hyötysuhde lähtevän lämpötilan X ja tulevan lämpötilan X suhteen ja on todella melko merkityksetön vertailuarvona, vaikka monet lämpöpumppujen toimittajat kehuvat, että heillä on paras COP. 

Hyvän vertailuarvon saamiseksi on käytettävä SCOP-arvoa, joka kertoo lämpöpumpun hyötysuhteen koko vuodelta, eri lämpötiloilla ja vaihtelevalla tehon ja energian tarpeella. Voidaksemme määrittää todellisen SCOP-arvon, on tiedettävä, kuinka paljon energiaa energiakenttä tuottaa ja kuinka paljon energiaa järjestelmä kuluttaa. 

Tämä tarkoittaa, että tarvitaan energiamittareita. Nämä ovat lisäkustannuksia, jotka eivät anna suoraan lisäarvoa laitokselle, mutta epäsuorasti. Energianmittauksella saadaan tarkempi seuranta ja voidaan optimoida paremmin järjestelmäntoimintaa. Lisäksi se helpottaa mahdollista vianetsintää tulevaisuudessa.

TRT-testi ja siihen liittyvä elinkaarianalyysi on aina hyvä tehdä, koska se varmistaa, että saat tarvittavan määrän energiaa kallioperästä koko energiakentän elinkaaren ajan. TRT-mittaus on kuitenkin suhteellisen kallista ja meillä on pääsy Suomessa melko hyviin kallioperäkarttoihin. Kalliolajin perusteella on saatavilla melko tarkat arvot elinkaarianalyysin tekemistä varten. 

Elinkaarianalyysissä voidaan huomioida virhemarginaalia ja porata vähän enemmän metriä TRT-mittauksen hinnalla erityisesti pienemmillä laitoksilla, koska poikkeamat ovat melko pienet. Suuremmille energiakentille, joiden poraus on yli 3–4 000 m, kallion erityisominaisuuksilla alkaa olla suhteellisen suuri vaikutus ja kannattaakin varmistaa, että porausmetrejä on riittävästi, jotta energiakenttä tuottaa suunnitellusti energiaa, myös pidemmällä aikajanalla.

.

Tarjouspyynnössä tulee myös määrittää esimerkiksi lämpöpumpun tehonpeittokyky ja mahdolliset ylimääräiset energiat (sähkö / olemassa oleva kattila / kaukolämpö jne.), Jotta kaikki laskevat samoilla perusteilla. Vertailukelpoisten energiakenttä laskelmien saamiseksi sinun on myös määritettävä, että energiakenttä on mitoitettava tarjouksessa seuraavien periaatteiden mukaisesti: enimmäisteho/mittari 95kWh/m lambda 3.0 ja 20m toiminta-alue/energiakaivo. 

Tarjouksen on sisällettävä lisäykset ja vähennykset porausmetreistä ja että porausmetrien lopullinen määrä on oikaistava elinkaarianalyysin perusteella ja lämmönkeruunesteen vuotuinen keskilämpötila on pidettävä yli + 0 ° C 20 vuoden jälkeen. Ennen töitä urakoitsijan on esitettävä energiakentän toiminnalliset piirustukset ja kuvaus, piirustus, poraussuunnitelma sekä painehäviölaskelmat ja elinkaarianalyysi. Tarjousten tulisi sisältää tarvittavat pohjatyöt, sekä piha-alueen palauttamista nykyiseen tilaan. Jos aiot tehdä muutoksia pihalle lähitulevaisuudessa, silloin saattaa olla hyödyllistä teettää vain karkea kunnostaminen maalämpöurakoitsijalle. 

Tarjousten on sisällettävä tarvittavat sähkö- ja automaatiotyöt sekä tarvittaessa uusi alakeskus lämpöpumpuille. Asiakas varmistaa, että sähköliittymä on riittävä olemassa olevan sähkön tarpeen ja maalämpöjärjestelmän sähköntarpeiden perusteella. Tämä siitä syystä, että sähköliittymä on asiakkaan ja sähköverkon omistajan välinen asia. Urakoitsijan on ilmoitettava tarjouksessa tehontarve, ja tarjouksen tulee sisältää kaikki kytkentätyöt uudelle syöttökaapelille. 

Lisäksi on myös mahdollista määritellä esimerkiksi, mitkä rakennustyöt sisällytetään urakkaan. Tarjouspyynnössä olisi hyvä määritellä, mitkä tilat ovat käytettävissä maalämpöjärjestelmälle ja määritellä, että sisältyykö esimerkiksi olemassa olevan lämpölaitoksen purku ja onko lämmönjakeluverkon kiertovesipumput ja säätöventtiilit päivitettävä.

Onko talo automaatiota? Pitäisikö lämpöpumppu kytkeä olemassa olevaan kodin automaatioon.  Pitäisikö lämpöpumpun ohjata kaikkia lämpökäyriä, vai pitäisikö sitä ohjata taloautomaatiolla? Nämä ovat asioita, jotka kannattaa eritellä tarjouspyynnössä.

Laatimalla tarjouspyynnön yllä olevan mukaisesti varmistat, että saat mahdollisimman vertailukelpoisia tarjouksia, kun taas eri urakoitsijat ovat valinneet täysin erilaisia ​​ratkaisuja tietämyksensä ja kokemuksensa mukaan. Joten miten tiedät mikä ratkaisu on sinulle paras?

.

Parhaat tarjouksetUrakoitsija AUrakoitsija BUrakoitsija C
EhdotVertailuTarjousPisteetTarjousPisteetTarjousPisteet
Halvin hinta150 000 €158 000 €28,5150 000 €30,0165 000 €27,3
Säästötakuu3,4322,12,518,43,425,0
Huoltosopimus1 500 €1 600 €9,41 500 €10,02 200 €6,8 €
Porausmetrit1 600 m1 520 m19,01 450 m18,11 600 m20,0
Referenssit1151515
Pyynnöstä1110110110
Summa100p93,9p91,5p94,1p

Kuten huomaat, tämä pisteytysjärjestelmä antaa eniten pisteitä urakoitsijalle, jolla oli kallein tarjous, koska kyseisellä urakoitsijalla on myös parhaat taatut vuosikustannukset ja paras kestävyys. Voit valita, kuinka tärkeitä eri kohdat ovat mielestäsi, mutta yllä olevassa esimerkissä korostetaan paljon kestävyyttä ja alhaisia ​​käyttökustannuksia, esimerkiksi hyötysuhde 3,4 verrattuna 2,5 antaa melkein 30% alhaisemmat käyttökustannukset, mikä kompensoi kalliimpaa investointia. Lämpöpumput ja niiden toiminnan tunteva yrittäjä antaa yleensä myös paremman säästötakuun kuin yrittäjä, joka ei ole varma tuotteistaan.

Maalämpö on suuri investointi, joka koostuu monista komponenteista ja asioista, jotka vaikuttavat toisiinsa. Tästä syystä halutaan yleensä palkata konsultti vetämään hanketta.

 Konsultin palkkaamisen etuna on, että yleensä he osaavat suunnitella laitteiston ja tällöin saadaan vertailukelpoisia tarjouksia. Konsulttia palkatessa on kuitenkin hyvä muistaa, että toisilla konsulteilla on vahva osaaminen maalämpöjärjestelmistä ja LVI-tekniikasta, kun toiset konsultit tuntevat geo-energian ja energiakenttien toiminnan. 

Haastavampaa onkin sitten löytää konsultti, joka tuntee, sekä lämpöpumpputekniikan, että geo-energian yhtä syvällisesti, kun urakoitsija, joka työskentelee maalämpöjärjestelmien kanssa päivittäin. Toinen tärkeä asia on muistaa, että konsultilla ei ole vastuuta järjestelmän toimivuudesta samalla tavalla kuin KVR-urakoitsijalla. Lisäksi mitä yksityiskohtaisempi suunnittelu on, sitä vähemmän vastuuta urakoitsijalla on järjestelmän toiminnasta. Tämä tarkoittaa, että väärin suunniteltu järjestelmä voi aiheuttaa erittäin suuria ongelmia eikä kukaan ole vastuussa ongelmasta.

Usein tarjouspyynnöt on myös määritelty porausmetrien kokonaismäärä, jonka tarjousten on sisällettävä vertailukelpoisempien tarjousten saamiseksi. Tällä tavalla saatetaan päätyä osittain alimitoituksen, mutta samalla urakoitsijalta otetaan paljon vastuuta pois. 

Suurempi teho edellyttää, että lämpöpumppu tarvitsee enemmän vapaata energiaa kallioperästä, tämä tarkoittaa enemmän porausmetrejä. Energiakentän oikea mitoitus on tehtävä energian ja tehontarpeeseen, hyötysuhteeseen ja kallioperän geo-energisiin ominaisuuksiin perustuen, sekä elinkaarianalyysiin siitä, kuinka kallioperä vaikuttaa energian saantiin energiakentästä. 

Tämä tarkoittaa, että jokainen erilainen lämpöpumppuratkaisu, jolla on erilainen tehokkuus, tarvitsee eri määrän porausmetrejä lämpöpumpun hyötysuhteeseen perustuen. Energiakenttä on yleensä 35-45% kokonaiskustannuksista, tästä johtuen urakoitsijat yleensä neuvottelevat niistä kustannusten vähentämiseksi, mikä tarkoittaa lämpöpumppujen hyötysuhteen heikkenemistä muutaman vuoden kuluttua, kun kallioperä tulee kylmemmäksi.

.

Halvin ei ole paras, vaan halvin on yleensä huonoin ja alimitoitettu ratkaisu, mikä johtaa korkeampiin lämmityskustannuksiin. Maalämpöjärjestelmän omistajana ja käyttäjänä haluat varmasti varmistaa myös alhaisemmat käyttökustannukset ja että laitos toimii myös tulevaisuudessa ilman lisäinvestointeja. Tekemällä älykkäämpiä hankintoja, voit varmistaa tämän ja vertailla silti helposti, mitkä tarjoukset ovat sinulle parhaimmat.

Asiantuntijakonsultin avulla on suositeltavaa tutkia seuraavat asiat hankinnassa: Kiinteistön lämpö- ja energiavaatimukset, kuuman veden energia- ja virrankulutusvaatimukset sekä menolämpötilat, ts. nykytilan analyysi. Koska konsultti kuitenkin määrittelee, miten järjestelmä suunnitellaan, urakoitsijan toiminnallinen vastuu säilyy. Voit myös käyttää konsulttia riippumattomaan tarjousten tarkistukseen, mikä tulee objektiivisemmaksi, koska konsultti ei ole itse suunnitellut järjestelmää.

Määrittelemällä nämä tarpeet tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sitomalla sen säästötakuuseen, annat urakoitsijoille mahdollisuuden valita tarpeitasi parhaiten vastaavan ratkaisun, mutta et kuitenkaan poista urakoitsijan suunnittelun ja toiminnallisuuden vastuuta. 

Huomaa, että säästötakuu edellyttää järjestelmän kulutetun ja tuotetun energian seurantaa ja että esimerkiksi palvelusopimusten avulla varmistat, että lämpöpumput toimivat moitteettomasti takuuaikana. Suuremman kiinteistön palvelusopimuksessa on oltava vähintään yksi vuosittainen huoltokäynti, etävalvonta sekä optimointi ja kulutetun ja tuotetun energian kuukausittainen seuranta, ja vähintään yhden vuoden palvelusopimus olisi sisällytettävä tarjoukseen.

Tarjouspyynnössä on huomattava, että noudatat YSE98ans-sopimusehtoja ja että takuuaika on 24 kuukautta. Tämän perusteella voi myös olla perusteltua, että tarjoukseen sisältyy etävalvonta koko takuun ajan. Muita takuita, kuten esimerkiksi lämpöpumppujen tehdastakuita, on erittäin vaikea vertailla, koska niillä kaikilla on erilaiset takuuehdot ja se, kuinka paljon tehdastakuu kattaa. Yleensä kysymys on ennemminkin siitä, minkä lämpöpumpun toimittajan kanssa urakoitsija toimii parhaiten, kuin tavarantoimittaja lupauksista markkinoinnissaan.

Suosittelen valintakriteereinä seuraavaa:

1.Alin hinta30p
2.Paras säästötakuu (paras hyötysuhde)25p
3.Alin kustannukset vuotuisiin huoltosopimuksiin takuuajan jälkeen10p
4.Porausmittarien lukumäärä20p
5.5 vastaavaa vertailuobjektia viimeisen 3 vuoden aikana5p
6.Tarjous vastaa ainakin pyyntöperustaa10p
Enimmäispisteet100p

Eli eri kriteereillä on eri painoarvo vertailussa ja ne lasketaan seuraavasti:

Alin hinta / urakoitsijan hinta * 30p

Urakoitsijan säästötakuu / Paras säästötakuu * 25p

Alin palvelukustannus / urakoitsijan hinta * 10p

Urakoitsijan porausmittarit / Useimmat porausmittarit * 20p

Jos urakoitsija ei täytä vaatimusta = 0, urakoitsija täyttää seuraavan vaatimuksen = 1

Urakoitsijan referenssit / vaatimukset * 5p

Urakoitsijan tarjous / vaatimus * 10p

Syynä seuraavaan on se, että kohtien 1-3 kriteerit ovat välittömiä kustannuksia. Kohdat 4 ja 5 ovat laatu ja kestävyys. Kohta 6 toimii rangaistuksena, jos urakoitsija yrittää huijata itsensä korkeisiin pisteisiin poikkeamalla pyynnöstä ja jättämällä jotain tarjouksesta aiheuttaen lisäkustannuksia asiakkaalle.

Asiakaslupauksemme

Suunnittelemme energiatehokkaita maalämpöjärjestelmiä, asennamme ne asiantuntijan kokemuksella ja otamme vastuun tekemisistämme jokaisen projektin kohdalla.

Maalämmön suunnittelu ja kilpailutus