Maalämpö taloyhtiöihin

Isot kiinteistöt kuluttavat paljon energiaa ja kaukolämmön kallistuessa yhä useammat taloyhtiöt hakevat säästöjä lämpöpumpuista. Taloyhtiöt on mahdollista saada energiatehokkaiksi valitsemalla lämmitysmuodoksi, vähäpäästöinen ja nykyaikainen energiamuoto, geoenergia eli maalämpö. Geoenergian avulla kiinteistön toimintaa voidaan suunnata vihreämpään suuntaan ja näin kiinteistön hiilijalanjälki saadaan pienentymään merkittävästi. Isotkin kiinteistöt on siis mahdollista saada ekologisesti / ympäristöystävällisesti lämpimäksi ja tarvittaessa kesällä myös viileäksi, kiitos paikallisen geoenergian!

Saammeko tarjota ilmaisen suunnittelupaketin?

Techeat tarjoaa laajan valikoiman suunnittelupaketteja, tutustu ja tilaa.

Katso paketit

Mitä geoenergia on?

Geoenergia, geoterminen energia, geolämpö, geoterminen lämpö, rakkaalla lapsella on monta nimeä, on siis 100 %sti uusiutuvaa, maahan ja vesistöihin varastoinutta auringon energiaa, jota saadaan kallioperästä ja maan pintakerroksesta. Geoenergian alkuperä on vielä näin yksinkertaistettuna, maan sisäinen lämpö sekä auringon energia, lähienergiaa parhaimmillaan.

Miksi valita geoenergia?

Tämä uusiutuva geoenergia on em. ekologisuuden / ympäristöystävällisyyden lisäksi vakaa ja taloudellisesti kannattava lämmitys- ja viilennysratkaisu. Suurkiinteistöissäkin energiakustannukset ovat paljon paremmin ennustettavissa verrattuina muihin energiaratkaisuihin ja mikä parasta, paikallisen geoenergian hyödyntäminen lisää Suomen energiaomavaraisuutta. Jo pelkästään tiukentuvia energiatehokkuusvaatimuksia ja päästövähennystavotteita ajatellen on typerää olla hyödyntämättä maamme alla piileviä mahdollisuuksia. Suomen maaperä on nimittäin erittäin otollista geoenergian hyödyntämiselle.

Hyödyntämällä tämä piilevä rikkaus, kansalaisten riippuvuus hiilen, puun sekä ulkomailta tuodun öljyn käyttämisestä energiatuotannossa vähenee ja Suomen kaupungit sekä kunnat saavuttavat kunniallisen hiilineutraalin statuksen. Uusiutuvaa, paikallista, geoenergiaa hyödyntämällä suurkiinteistötkin voivat olla osaltaan mukana toteuttamassa tätä Suomen ja EU:n ilmastostrategiaa. Sen tavoitteena on siis pienentää kokonaisenergiankulutusta ja lisätä puolestaan uusiutuvan energian käyttöä. Energiateollisuus on lisäksi ennustanut, että kaukolämmön kustannukset eivät tule jatkossakaan lähitulevaisuudessa laskemaan, uusien investointien vuoksi. Tämä tarkoittaneen sitä, että investointi geoenergiaan tuottaa tulevaisuudessa vain enemmän ja enemmän säästöjä taloyhtiöille jo heti asennusvaiheesta alkaen, kiinteistön arvon nousemisesta puhumattakaan!

Säästöt!

Nämä em. säästöt, ne ovat kuitenkin ehkä se kaikista tärkein peruste geoenergian valinnalle, taloyhtiöiden lämmitysmuodoksi. Yleensä esimerkiksi asumiseen liittyviä vastikkeita ei tarvitse korottaa geoenergiajärjestelmään siirtymisen seurauksena, niitä voidaan halutessaan jopa laskea tai vastaavasti, alentuneiden energiakustannusten vuoksi, kerätä säästöjä tulevaisuuden remontteja varten. Nimittäin investoimalla geoenergiaan sen takaisinmaksuajan jälkeen kertyvät säästöt, tuottavat rahaa esimerkiksi juuri tulevaisuuden remontteja varten ja investointi tuo taloyhtiöille myös riippumattomuuden kaukolämmön hinnan noususta, näin vastike voi pysyä vakiona.

Paljonko säästät vaihtaamalla maalämpöön?

Yleisin kysymys maalämpöön liittyen, on nimenomaan tämä. Päätimme siis tehdä laskurin jonka avulla saat vastauksen.

Laske paljonko voisit säästää!

Lisäsäästöjä saadaan valitsemalla geoenergiajärjestelmään lisäksi myös lämmön talteenotto (LTO), siitä on paljon hyötyä taloyhtiöille. Talteen otettu hukkaenergia johdetaan, ulkoilman sijasta, maalämpöpumppuun. Maalämpöpumppu tuottaa hukkaenergiallakin lämpöä lämmitysjärjestelmään tai käyttöveteen. On siis järkevää ottaa huomioon seuraava fakta: kiinteistöistä poistuu koneellisen ilmanvaihdon seurauksena, huippuimurin kautta, huomattava määrä jo kerran maksettua lämpöenergiaa. Koneellisesti poistettava huoneilma on yli +20 -asteista eli poistoilman mukana ajetaan ulos noin 30-40% kiinteistön lämmitysenergiasta. Liittämällä LTO osaksi geoenergiajärjestelmää, ilma poistuu reilun +20 -asteisen ilman sijasta vain noin +3-5 -asteisena ja näin lämmön talteenoton avulla säästöä tulee entisestään. Tällaista kahden tai sitä useamman lämmitystavan yhdistelmää kutsutaan hybridijärjestelmäksi. Nykypäivän hybridijärjestelmissä voidaan hyödyntää öljyn, sähkön tai puun sijaan esimerkiksi maalämpöä ja lämmön talteenottoa. (Halutessasi voit lukea lisää LTO:sta täältä).

Mahdolliset esteet

Yleensä geoenergiaan siirtymiselle ei ole mitään esteitä ja kaukolämmöstä irtaantuminenkin on täysin mahdollista. Hyvin harvoissa tapaukissa maaperä tai fyysinen infrastruktuuri estää geoenergiajärjestelmän asentamisen ja esteettistä haittakaan ei pitäisi muodostua, sillä esimerkiksi energiakentästäkin jää näkyviin vain kokoomakaivot.

Tarjouspyynnön checklist:

  • Energiatarve: tämän tiedon saat kaukolämpötoimittajalta tai esim. öljykulutuksesta.
  • Tehontarve: vaikeampi selvittää mutta saatavilla joiltakin kaukolämpötoimittajilta.
  • Meno- ja paluulämpötilat?
  • Lämpimän käyttöveden tarve: vedenkulutus, lämminvesikierto, pyyhekuivaimet, huoneistojen lukumäärä.

  • Sähköliittymän suurin sallittu kuormitus, paljonko kuomitusta voidaan järkevästi nostaa? Sähkötoimittaja antaa lisätietoa.
  • Tila: mihin lämpökeskus on sijoitettu, miltä pihä näyttää, mihin sähkökeskus on sijoitettu? Mikäli lämpökeskus on liian pieni, onko muita vaihtoehtoja, vai onko ulkoinen lämpökeskus vaihtoehto?
  • Millaisen tehopeittoasteen tarvitsette? Onko syytä keskustella tästä yhtiön sisällä jotta kaikki ymmärtää mistä on kyse?
  • Onko paras ratkaisu vai paras hinta mikä ratkaisee?

TECHEATin lupaus

”Suunnittelemme energiatehokkaita maalämpöjärjestelmiä, asennamme ne asiantuntijan kokemuksella ja otamme vastuun tekemisistämme jokaisen projektin kohdalla.”

Pyydä tarjous