Maalämpö Espoo

Hae lupa ja suunnittele maalämpöjärjestelmä ajoissa

Maalämpö on suunniteltava huolellisesti, jotta vältytään ongelmilta asennus- ja käyttövaiheissa. Myös lupa kannattaa hakea riittävän ajoissa. Kokosimme tähän hyödyllistä tietoa ja linkkejä sekä muutamia referenssejämme liittyen maalämpöön Espoossa.

Kuten muualla Suomessa, myös Espoossa maalämpöä varten vaaditaan toimenpidelupa. Mikäli kyseessä on uudisrakennus, voidaan maalämpö sisällyttää heti alusta alkaen rakennuslupaan. Maalämpöä ei saa alkaa asentamaan ennen kuin lupa Espoon kaupungilta on saatu ja projektille on määritetty asiantuntevat vastuuhenkilöt. Lupa maalämpöön haetaan kaupungin rakennusvalvontakeskukselta:Espoon kaupunki Rakennusvalvontakeskus
Kirkkojärventie 6 B, 2.krs.
Espoon keskus
rava.kirjaamo(at)espoo.fi
09 816 21
Avoinna ma – pe klo 8.00 – 15.45

Johtoselvitys on pakollinen liite

Jo hakemusvaiheessa maalämpöprojektille on nimettävä riittävän kokemuksen omaava pääsuunnittelija. Yhdessä pääsuunnittelijan kanssa tutkitaan poraamisen edellytykset, mitoitetaan maalämpö ja kootaan toimenpidelupaan vaadittavat liitteet. Osa liitteistä koskee vain erityistapauksia esimerkiksi pohjavesialueilla. Yksi aina tarvittava dokumentti on johtoselvitys, josta käy ilmi Espoon alueen maanalaiset johdot, jotka saattavat vaikuttaa maalämpökaivon poraamiseen. Johtoselvityksen tekeminen edellyttää aina asiakkaan henkilökohtaista käyntiä Espoon kaupungin Johtotietojaoksessa:Espoon kaupunki Tekninen keskus / Kaupunkimittaus
Virastopiha 2 B, 4. kerros
Espoon keskus
johto.kartoitus@espoo.fi
09 816 25830
Avoinna ma–pe klo 8.00 – 15.45

Lupaa voi hakea netissä

Maalämpöä Espoossa harkitsevat voivat olla yhteydessä myös suoraan kaupungin eri alueiden lupavalmistelijoihin, jotka auttavat etukäteen toimenpideluvan hakemisen ja vaadittavien liitteiden kanssa.

Toimenpidelupaa maalämpöä varten Espoossa voi hakea sähköisen lupapalvelun kautta tästä.

Kotiinsa maalämmön hankkimista miettivien kannattaa myös vilkaista läpi Ympäristöministeriön tuore opas maalämmön hyödyntämisestä pientaloissa. Oppaassa käydään läpi asioita, joita tulisi ottaa huomioon maalämpöprojektin eri vaiheissa sekä maalämpöön liittyviä lupakäytäntöjä. Opas löytyy täältä.

Maalämpökohteitamme Espoossa

Espoossa olemme asentaneet isoja maalämpöjärjestelmiä mm. kahteen Pelican Self Storagen varastohallin. Lue lisää tästä kohteesta ja miksi maalämpöjärjestelmä soveltuu hyvin myös yli 2000 m² hallin lämmitysjärjestelmäksi.

Esimerkkejä muista kohteistamme:

Rakennusliike Lehto Oy
Maalämpöpumppujen teho: 40 kW
Maalämpökaivot: 4 x 200 m
Tyyppi: Uudisrakennus
Ajankohta: 2012

Terra-Team Oy
Maalämpöpumppujen teho: 80 kW
Maalämpökaivot: 7 x 200 m
Tyyppi: Uudisrakennus
Ajankohta: 2013

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa

Maaperään varastoitunutta lämpöenergiaa kutsutaan yleisesti maalämmöksi. Se on uusiutuvaa energiaa, jonka lähde on joko auringon säteily tai maan sisuksen geoterminen energia. Maalämpöä hyödynnetään rakennusten ja niiden käyttöveden lämmittämisessä siirtämällä se maalämpöpumpun ja energiakaivon avulla lämmitysjärjestelmään. Ympäristöystävällisen maalämmön hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 4–5 kertaa pienemmät kuin öljylämmityksellä ja 3 kertaa pienemmät sähkölämmitykseen verrattaessa.

Asiakaslupauksemme

Suunnittelemme energiatehokkaita maalämpöjärjestelmiä, asennamme ne asiantuntijan kokemuksella ja otamme vastuun tekemisistämme jokaisen projektin kohdalla.
Sivut jotka saattavat kiinnostaa sinua: