Tilaa suunnittelupaketti

Maalämmön suunnittelu – Tilaa suunnittelupaketti

Tarjoamme isoimmille kiinteistöille kartoituspalvelua. Palveluun sisältyy kartoituskäynti kohteeseen, käynnin yhteydessä tarkistetaan, mitkä edellytykset maalämpöpumppujärjestelmän rakentamiselle on.

Maalämmön suunnittelupaketti

Maalämmön suunnittelupakettiSML
Olosuhteiden kartoitus XXX
Lämpöpumpun tehon mitoitus XXX
Kustannus- ja takaisinmaksulaskelmatXXX
Geoenergian potentiaalikartoitus XXX
Energiakaivojen elinkaaren simulointi (EED)XX
Painehäviölaskelmat ja poraussuunnitelmaXX
Kytkentäkaavio ja asennussuunnitelmaXX
Työn ja toiminnan kuvausXX
SähkösuunnitelmaXX
Konsultointi ja materiaalien tarkistaminenXX
TRT-mittaus  (terminen vastetesti)X

Kartoitus

Kartoitukseen sisältyy myös järjestelmän tehontarpeen mitoitus sekä kustannus- ja säästölaskelmat. Tämä kustannuslaskelma perustuu mittauksiin / selvityksiin, joiden perusteella Techeat esittää optimaalisimman ratkaisun juuri kyseisen kiinteistön kohdalla, kaikki tarpeet huomioonottaen. Suoritettava tehontarpeen mitoitus koskee ainoastaan lämpöpumppujen mitoitusta sekä energiakaivojen määrän analysoimisen ja niiden riittävyyden mallintamisen, koska lämpöpumpputoimittajien laskuohjelmat ottavat ainoastaan huomioon lämpöpumpun toiminnan sekä kalliosta saatavan energian määrän. Energiakaivojen mallintaminen sopii hyvin omakotitalokohteisiin ja pienempiin, 1-3 energiakaivon, rivitalokohteisiin. Mallintamisella tarkoitetaan, että energiakaivo kuormitetaan X määrällä energiaa / metri ja sen perusteella kartoitetaan, onko tulos realistinen.

Tilaa suunnittelupaketti tästä

(Pakollinen)

Isot kiinteistöt

Suurempien järjestelmien kohdalla alkaa kallioperän geoenergiapotentiaalilla ja energiakaivojen välisillä sisäisillä vaikutuksilla olla suurempi vaikutus ja tämän vuoksi me suosittelemmekin aina elinkaarianalyysiä suoritettavaksi. Elinkaarianalyysin avulla saadaan selville, kuinka suunniteltu energianotto vaikuttaa kallioperän lämpötilaan pitkällä aikavälillä ja näin voidaan taata järjestelmän toimivuus pitkälle tulevaisuudessakin. Kallioperän elinkaarianalyysit suoritetaan usein Earth Energy Design -nimisellä simulointiohjelmalla, tämä tunnetaan myös nimellä EED-simulaatio. Simulointia suorittaessa, voidaan säätää missä raja-arvoissa kallioperän tulee pysyä simuloinnin aikana. Usein käytetään 25 vuoden simulointiaikaa ja 0 -asteista vuoden keskilämpötilaa 25 vuoden jälkeen, voidakseen varmistaa lämpöpumppujen energian saanti vielä 25 vuoden päästäkin. EED-simulaatio ohjelma ottaa huomioon mm. seuraavat arvot, kallioperän lämmönjohtavuuden, häiriintymättömän kallioperän lämpötilan, energian- ja tehontarpeen, hyötysuhteen, energiakentän mallin sekä kollektorien ja energiakaivojen koot. Huomioi seuraava seikka, mikäli energiakaivojen simulointi suoritetaan 3.0 vuosihyötysuhteen antavan maalämpöjärjestelmän kanssa, mutta valitaan kuitenkin asennettavaksi 3.5 vuosihyötysuhteen maalämpöjärjestelmä, niin energiakaivo täytyy tässä tapauksessa porata syvemmäksi. Paremman hyötysuhteen antava maalämpöjärjestelmä ottaa nimittäin enemmän energiaa maasta.

Mikäli järjestelmä on suurempi kuin 300kW ja porametrejä noin 5000m tai mikäli lämmityksen ja viilennyksen tarve on suhteellisen sama, niin termisen vastetestin (TRT) suorittaminen on suositeltavaa. Näissä em. tapauksissa yksittäisilläkin tekijöillä alkaa olla suuri vaikutus siihen, kuinka energianotto kallioperästä vaikuttaa kallioperän lämpötilaan ja TRT-mittauksen tuloksista tutkitaan mm. seuraavat yksittäiset tekijät, häiriintymättömän kallioperän lämpötila, lämmönjohtavuus sekä energiakaivon lämpövastus. TRT-tutkimuksen mittauksessa kertynyttä dataa voidaan käyttää hyväksi pienempien järjestelmien kohdalla, mutta suuremmat järjestelmät vaativat vieläkin tarkempaa datan analysointia, jotta pystytään varmistamaan riittävä energiansaanti kallioperästä.

Lue lisää aiheesta maalämpö täältä.

Asiakaslupauksemme

Suunnittelemme energiatehokkaita maalämpöjärjestelmiä, asennamme ne asiantuntijan kokemuksella ja otamme vastuun tekemisistämme jokaisen projektin kohdalla.

Maalämmön suunnittelu ja kilpailutus