Referenser

Techeat Eco-Wash

Grön energi från bergvärme för Finlands modernaste tvätteri

Hur låter det med ett tvätteri som kan producera en stor mängd ren tvätt helt ekologiskt, utan fossila bränslen? Tack vare vårt skräddarsydda bergvärmesystem är detta påstående helt sant, även om det kan låta otroligt.

Tvätteri som tar hänsyn till miljön och de anställdas välmående

Eco-Wash är den enda tvättanläggningen i Finland som kan producera en så stor mängd tvätt utan att vara i behov av fossila bränslen. Bergvärmeanläggningen vi planerat är ingen standardlösning, utan en skräddarsydd bergvärmeanläggning för att tillgodose tvätteriets alla behov såsom att producera stora mängder varmvatten ekologiskt. Utöver det tog vi i beaktan önskemålet om kylning. . Golvkyla har stor betydelse för välbefinnandet hos de anställda, särskilt på sommaren, och detta var en hjärtefråga för Eco-Wash såsom de ekologiska värden. 


Energieffektiv lösning året runt

Detta projekt och att uppfylla Eco-Washs önskemål var en stor utmaning som vi tog itu med med stor respekt och passion. Utmaningen var att hitta en energieffektiv lösning året runt för en hall som innefattar kontorsutrymmen samt en tvätteriverksamhet med hög vattenförbrukning. Denna ekvation bidrar till ett stort värmeöverskott, vilket i sig leder till höjda temperaturer i utrymmen under sommaren. Kontoren behöver alltså kylas under sommarmånaderna och värmas under vintern. Vi behövde hitta en energieffektiv lösning till detta och vår lösning var att det nu är möjligt att kyla endast vissa rum av fastigheten när det finns behov, medan resten av fastigheten kan hålla normal temperatur. 


Vi kom fram med en teknik som gjorde att vi kunde fördela värmeöverskottet till de delar i fastigheten som har värmebehov (värmeunderskott). På så sätt återvinns energiöverskottet från tvätteriet samtidigt som vi genom att värma borrhålen sommartid återvinner vi säsongsöverskottet. För att ytterligare bidra till att tvätteriverksamheten ska hållas så kostnadseffektiv och miljövänlig som möjligt har vi tagit fram ett reningsverk med egna vattenbrunnar.

En skräddarsydd lösning:

För att fördela värme och kyla i fastighetens golvvärmesystem, har vi en skild automatik som balanserar kyl- och värmebehovet.

Som energikälla och energilager fungerar ett geoenergifält. Energifältet är dimensionerat för att klara av toppbelastningen vintertid och samtidigt kunna lagra sommarsäsongens överskott på värmeenergi.


Bergvärmeanläggning

med 2 st NIBE värmepumpar med 4 st kompressorenheter

SKRÄDDARSYDDA NYCKEL I HANDEN -LÖSNINGAR

Precis som bostadsbolag kan också större affärsfastigheter utnyttja den lokalproducerade gratisenergin som finns lagrad i berggrunden. Tack vare geoenergi kan även större affärsfastigheter som kontorsbyggnader, produktionshallar, köpcentrum och offentliga byggnader (exempelvis vårdinrättningar, skolor och daghem) satsa på koldioxidneutral energi. Geoenergi passar såväl i nya som äldre byggnader och det är en bra lösning för dig som söker ett mer ekonomiskt och ekologiskt uppvärmningssystem för en större fastighet.

Vi erbjuder skräddarsydda nyckel i handen -lösningar, kontakta oss så kan vi diskutera vilken bergvärme lösning motsvarar just era behov