Referenser

Effektiv och ekonomisk bergvärme för SATO Abp:s fastigheter

I många stora bostadsfastigheter, såsom bostadsbolag, övervägs nu olika värmesystem, särskilt bergvärme-lösningar, med målet att uppnå ekonomiska besparingar. Liknande överväganden görs även på byggbranschens kontor under planeringsfasen för nya hög- och radhus.

SATO Abp: Ansvarsfullt och hållbart boende

SATO Abp är en långsiktig fastighetsinvesterare, byggherre och ägare som samarbetar med städer för att utveckla hållbara bostadsområden och främja ansvarsfullt boende. De bygger bostäder som är planerade för att hålla flera generationer. Med över 25 000 bostäder i ägo och som en av Finlands största hyresvärdar är SATO Abp:s mål att vara koldioxidneutral när det gäller energiförbrukningen fram till år 2030.

”Vi möjliggör ett ansvarsfullt sätt att bo för våra invånare och uppmuntrar dem att göra hållbara val i vardagen. Vi bygger hem åt våra invånare, hem som är konstruerade för att stå emot tidens tand och tar hand om våra byggnader enligt principerna för livscykelperspektiv,” säger SATOs tekniska direktör Jari Kanervo.

Så här berättar Jari Kanervo, teknisk direktör på SATO Abp, om lönsamheten med bergvärme i artikeln ”Bergvärme i stora bostadsfastigheter – en granskning av lönsamheten.”

taloudellinen maalämpö suuriin kiinteistöihin Techeat Oy
Energiajärjestelmän optimointi Tec Heat

Lönsamheten och fördelarna med bergvärme

De initiala kostnaderna för en bergvärmeinvestering kan få aktieägare i bostadsaktiebolag att höja på ögonbrynen, men dess lönsamhet måste bedömas på lång sikt, med hänsyn till dess miljöfördelar. 

Jari Kanervo berättar hur SATO bedömer lönsamheten med bergvärme:

”Vi konkurrensutsätter bergvärmesystem och jämför de erhållna offerten. På så sätt försäkrar vi oss om den rätta prisnivån för den initiala investeringen. Lönsamheten med bergvärme på SATO beräknas utifrån hela livscykeln, med hänsyn till de miljöfördelar som erhålls.” Källa: Artikel ”Bergvärme i stora bostadsfastigheter – en granskning av lönsamheten.”

Särskilt i stora fastigheter är det viktigt att noggrant granska priserna för olika bergvärme-lösningar, eftersom ett billigare alternativ i investeringens startskede kan visa sig vara dyrare i det långa loppet när man tar hänsyn till ett bergvärmesystems hela livscykelkostnader över 50 år. 

Vid beräkningar bör man alltid beakta faktorer som effektnivåerna för anläggningen, egenskaperna hos energifältet, storleken på varmvattenberedaren, installationens och underhållets enkelhet samt möjligheterna till optimering av driftstider. Även ljudnivån för utrustningen, utrymmesbehovet och importörens servicenätverks täckning är viktiga överväganden innan beslutet tas.

Nibe-bergvärmepumpar för SATO Abp:s fastigheter

Vi på TECHEAT har installerat Nibe-bergvärmesystem i SATO Abp:s fastigheter i huvudstadsregionen. I många fastigheter har energibrunnar också utnyttjats för energieffektiv bergkyla, vilket ökar boendekomforten på ett miljövänligt sätt utan betydande energiförbrukning.

TECHEATs och Nibes bergvärme-lösningar erbjuder en kostnadseffektiv metod för SATO Abp att främja ansvarsfullt boende. Framtiden ligger i hållbara lösningar!

Om du vill ha mer information om NIBEs bergvärme-lösningar för stora fastigheter, kontakta experterna på TECHEAT.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”