Referenser

Från gammal depå till nytt utbildningscenter

Fastigheter som slukar fossila bränslen borde bli ett minne blott. På Turun AKK ville man därför satsa på bergvärme och anlitade Techeat för att energisanera en fastighet som tidigare fungerat som depåbyggnad, men nu verkar som utbildningscenter.

Kan en fastighet som tidigare fungerat som en depåbyggnad bli en funktionell plats för en utbildningsverksamhet? Med Techeat värmesystem, absolut!

Utgångspunkten för projektet med Turun AKK var att fastigheten ursprungligen varit en terminalfastighet och inte alls värmetekniskt utformad eller planerad för en utbildningsverksamhet. Därför behövdes en sanering och förnyelse av fastighetens värmesystem.

– Vi ville ha en ekologisk lösning och ganska direkt kom bergvärme in i bilden, berättar Juha Katajamäki, fastighetsansvarig på Turun AKK.

Fastigheten har tidigare förbrukat stora mängder fossila bränslen och det här var något man ville komma ifrån.

– Jag tror att man i offentliga byggnader oftare använder sig av bergvärme. Men det var också en bra och genomförbar lösning i vårt fall även om den mest utmanande delen av projektet var att få rätt dimensionering av energibehovet och effekten, säger Katajamäki.

Techeat gör krävande bergvärmeprojekt runtom i hela Finland och använder simulering för att undersöka hur berget kommer att bete sig i framtiden för att få rätt dimensionering. På så sätt får kunden ett fungerande och kostnadseffektivt system som också håller måttet i det långa loppet.

–Techeat har ett långt samarbete som redan pågått i över tio år med NIBE. Och speciellt i stora projekt som det här, är produkterna från NIBE mycket lätta att underhålla och man behöver inte stänga av hela anläggningen utan en kompressorenhet kan enkelt bytas ut då 15 andra enheter fortsätter att generera värme under hela underhållsprocessen. Dessutom finns det många energibrunnar i bruk som ger bra effektivitet.

Själva arbetet utomhus med de 40 energibrunnarna vid Turun AKK tog lite över en månad. Därtill kom arbetet inomhus med färdiggjorda produkter, bland annat foderrör, som endast skulle monteras ihop på plats. Under hela den här tiden var skolan i bruk och verksamheten kunde fortsätta tack vare noggrann planering och god arbetsledning genom hela processen.

  • 8 stycken NIBE F1345-60 fastighetsvärmepumpar
  • 2 x 1000 l UKV arbetstankar / utjämningskärl
  • 2 st UKV 750 varmvattenberedare + 165 kW varmvattenladdgrupp
  • Shuntstyrd tillsatsvärme (oljepanna)
  • Passiv kylning
  • Energibrunnar 11 700 m