Referenser

Bergvärme i Lehtos produktionsutrymmen i Oulainen

“480 kW värmepumpar och 12 km energibrunnar värmer och kyler Lehtos produktionsutrymmen i Oulainen.”

Lehto satsar på ekonomiskt byggande där kunderna på förhand får veta vad projektets helhetskostnad kommer att bli. Genom att effektivera byggtiderna och förproducera moduler och komponenter i torra förhållanden så kan Lehto koncernen erbjuda kunderna kostnadseffektiva lösningar på alla sina verksamhetsområden.

Lehto koncernen väljer att vara föregångare när det gäller miljövänlig och ekonomisk uppvärmning av stora fastigheter, totalt 17 000 m2 fabriksutrymmen för produktion av huskomponenter till hela Finland. Anläggningen är uppförd i två lika stora delar där den första delen verkställdes 2015 och andra delen 2018. Idag värms fastigheten upp med totalt 8 st Nibe 1345-60kW värmepumpar. Varje värmepump har egen energibrunns grupp för att anläggningen skall vara driftsäkrare, samtidigt som man tar värme från borrhålen så hämtar man också kyla sommartid för att hålla inomhus temperaturen på en konstant nivå.

Techeat har tillsammans med Lehto utvecklat ett långvarigt samarbete när det gäller förverkligande av miljövänliga och kostnadseffektiva bergvärmeanläggningar till Lehtos projekt. Idag gör Techeat inledande dimensioneringar och planering enligt slutkundernas krav samt levererar värmepumparna till Lehtos modultillverkning och borrar energifältet på arbetsplatsen. Sedan när Husteknik modulen är monterad hos kunden så startar Techeat upp och justerar in värmeanläggningen på plats för att så snabbt som möjligt få på värmen i huset och på så sätt snabba upp torkningsprocessen på bygget.