Referenser

Jonas Asplund, SHR Produkt

“Energibesparingar är den främsta orsaken till att vi valde att ändra uppvärmningssystem till bergvärme men fördelarna är flera. Idag är vi mycket nöjda med vårt val då inomhusklimatet är märkbart bättre än tidigare. Vintertid har vi en stabil och mera jämn värme, och sommartid kan vi kyla ner utrymmena för behagligare inomhustemperaturer. TecHeat med sin expertis har skött allt från installation och service med stor flexibilitet, vilket har underlättat för oss då produktionen kunnat fortsätta ostört under tiden.”

I samband med att SHR Produkt förstorade sina produktionsutrymmen satsade de på en miljövänligare och kostnadseffektivare uppvärmning genom att installera bergvärme. Bytet till bergväme ökade komforten för produktionspersonalen då man sommartid kan utnyttja frikylan från berggrunden för att kyla utrymmena.


För uppvärmning används Nibe F1145-17kW bergvärmepump samt två stycken energibrunnar på vardera 225m djup. För att distribuera värme och kyla i produktionsutrymmen så används en kombination av slingor i golvet och fläktar så att temperaturen i hålls jämn i hela produktionsutrymmet.

SHR’s utrymmen uppnår ca 800m2 och används som produktionshallar för takstolstillverkning.

Tidigare användes el-värmeblåsare för uppvärmning.

Nibe F1145-17 kW Värmepump

2x225m Energibrunnar

Uppvärmning Och Frikyla