Bergvärme vs. oljeledning

För det mesta är oljeeldning relativt problemfritt, man behöver komma ihåg att beställa oljan innan den tar slut och man bör välja rätt sort. I dagens läge varierar oljepriserna mycket och en stor det av oljepannorna är föråldrade så man bör också se till att anläggningens alla delar fungerar. Det är många som funderar på om det skulle bli billigare, enklare och miljövänligare ifall man skulle byta till bergvärme.

Vi har gjort det lätt för er att göra en jämförelse.

Vad betalar man egentligen för?

När man jämför effektiviteten mellan uppvärmningssystem pratar man om verkningsgrad och SCoP värde. SCoP står för ”Seasonal Coefficient of Performance” och indikerar värmepumpens verkningsgrad som medeltal under ett helt år. I Finland varierar utomhustemperaturen mycket, därför är det också mycket viktigt att man beaktar detta. Man räknar ut SCoP genom att dividera producerad värme med tillförd energi (båda under ett helt år).

Dagens värmepumpar har ett SCoP värde mellan 3 och 4, det innebär att de levererar 3 till 4 gånger mer värmeenergi än den elenergi de använder. Man betalar alltså endast för en tredje- till en fjärdedel av den energi som går åt till uppvärmingen. I praktiken betyder detta en verkningsgrad på 300-400% på tillförda energin (Oljeförbränning har en verkningsgrad på ca 85%).

Hur mycket sparar man med bergvärme?

Med bergvärme kan man spara upp emot 60%-70% av uppvärmningskostnaderna. Den tillsatta energin är elektricitet, det här innebär också att man har möjlighet att konkurrensutsätta energileverantörerna. Med bergvärme är det också lätt att följa med energikonsumtionen för uppvärmning.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Det är miljövänligare med bergvärme

Eftersom den energi som tillförs är elektricitet har man också möjlighet att välja miljövänliga alternativ. I praktiken blir då all uppvärmning förnybar energi, vill man jämföra med oljeförbränning, där nästan all energi kommer från av fossila bränslen så blir skillnaden i mängden koldioxidutsläpp betydande.

Testa vår bergvärmeräknare och se hur mycket du kan spara!

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”