Bergvärme vs. fjärrvärme

Energipriserna och grundavgifterna för fjärrvärme har under flera år ökat, detta delvis på grund av att fjärrvärmeverkens fördelningsnät börjar bli gamla och kräver mer underhåll, de flesta fjärrvärmeväxlarna börjar också bli föråldrade och är i behov av utbyte. Detta medför kostnader som bostadsbolagen inte kan styra själv.

Vi har gjort det lätt för er att göra en jämförelse.

En äldre fjärrvärmeanläggning kan ha en lite sämre verkningsgrad, oftast får man ändå ut 100% av den energi man köper. Värmepumpsanläggningar ligger på 300-400% verkningsgrad på köpta energin, dvs. man får ut 3-4 gånger mera energi än vad man betalar för. Förutom att verkningsgraden är bättre har man också bättre möjligheter att konkurrensutsätta elleverantörerna jämfört med fjärrvärmeleverantörer. Bostadsbolaget får också en uppvärmningskostad som är mycket mer självständig, man är alltså inte längre beroende av en leverantör som har monopol på fjärrvärmenätet.Att byta till en fullständig bergvärmeanläggning är en rätt stor investering, har man dessutom el som backup för årets kallaste dagar (detta är det effektivaste sättet att utnyttja bergvärme) kan den kräva att man förstorar den befintliga el-anslutningen. Bergvärmesystemet kan fungera som byggnadens enda värmesystem, då har man oftast en effekttäckningsgrad på 65-75% och det resterande effektbehovet sköts med Elpanna. Denna typ av anläggning ger en 50-70% besparing på uppvärmningskostnaderna och en återbetalningstid på 10-15 år, tiden beror på vad de nuvarande energipriserna och grundavgifterna för fjärrvärme ligger på.

Utnyttja fjärrvärme i uppvärmningssystemet

I bergvärmesystem kan man också effektivt utnyttja fjärrvärme. Ett exempel är att låta bergvärmepumpen sköta en del av energibehovet medan fjärrvärmeanläggningen sköter toppeffekterna på värmesidan samt hela varmvattenbehovet. En sådan anläggning har en effekttäckningsgrad på runt 50%, men en stor del av själva energibehovet täcks med bergvärme. Det här ger bostadsbolaget möjligheten att sänka grundavgiften för fjärrvärmen och man är inte längre lika beroende av fjärrvärmebolagens prisändringar. Gör man endast uppvärmningen av bostäderna med bergvärmepumparna så blir investeringskostnaden betydligt lägre och man får oftast en återbetalningstid på 5-10 år.