Borrlov

Bergvärme och bygglov, vad krävs?

Idag så krävs det ett borrlov för att borra energibrunn på tomten. Vid nybygge kan man ansöka om borrlov samtidigt som bygglovet och vid sanering så krävs det ett åtgärdstillstånd. Här kommer vi i korthet att förklara hur man får borrlov samt vilka dokument som krävs.

De flesta kommunerna i Finland idag har gemensam elektronisk hantering av bygg och åtgärdstillstånd. Denna är väldigt lätt att använda och på deras sida finns det noggranna instruktioner hur man går tillväga för att fylla i en ansökan. Ifall kommunen inte finns med på lupapiste eller man föredrar att göra allt traditionellt så kan man vända sig direkt till respektive kommuns byggnadstillsyns, kontaktuppgifter till dessa hittas på kommunens hemsida.

Vad behöver jag för ett åtgärdstillstånd (borrlov)?

Olika kommuner kan ha lite olika krav på vad som skall finnas bifogat till åtgärdstillståndet men följande dokument är obligatoriska i de flesta kommunerna.

 1. Åtgärdstillstånds blankettDenna finns i allmän version eller så kommunens egen, i denna skall det framgå vem som söker åtgärdstillståndet, för vilken fastighet det gäller (adress), vad man ansöker för (Energiborrning), och vem som är ansvarig planerare/arbetsledare.
 2. Intyg på besittningsrättLagfarts utdrag, köpebrev eller arrendeavtal som bevisar att den som söker åtgärdstillståndet har besittningsrätt för fastigheten.
 3. Officiell tomtkartaskala 1:200 eller 1:500 på ett A4 eller A3 papper, dessa fås från Lantmäteriverket eller från kommunens mätavdelning.
 4. SituationsplanDär energibrunnens placering och djup är utmärkt, Skala 1:200/1:500 storlek A3. Vid val av energibrunnens placering bör man också ta i beaktande borrplatsens tillgänglighet samt dragning av markslangarna till värmepumpen. Ifall man ej hittar lämplig plats som uppfyller avstånden så kan man vinkla borrhålet så att man uppnår dessa avstånd. Följande mått är rekommendationer för avstånd på placering av energibrunnen, olika kommuner kan ha lite olika krav
 • Tomtgräns, 7,5 m
 • Gata eller väg 2,5 m
 • Byggnad, 3 m
 • Avlopps, el eller vattenledning 5 m
 • Befintlig vattenbrunn, 30 m
 • Avstånd mellan energibrunnar 15 m
 1. Grannars medgivande Man behöver godkännande från alla grannar som har gemensam tomtgräns. Till gemensam tomtgräns räknas också de som är på andra sidan gatan så detta bör man också ta i beaktande när man samlar in namnen. När man samlar in namnen så skall man ha en situationsplan där energibrunnens placering framgår.
 2. Ansvarig arbetsledare Till varje åtgärdstillstånd så krävs kommunens godkännande av en ansvarig arbetsledare. Denna blankett fyller Techeat i för alla våra kunder.

Behövs det lov för att montera bergvärme?

Innan ett bergvärmeprojekt kan påbörjas måste du lämna in en ansökan om lov för bergvärme eller jordvärme till din kommuns byggnadstillsynsavdelning. Blanketter fås från din kommuns hemsida. Vid byte av värmesystem till bergvärme behövs en blankett för åtgärdstillstånd. Lovet beviljas av byggnadstillsynsavdelningen och priset varierar beroende på ort. Till exempel i Helsingfors kostar ett åtgärdstillstånd ca 400 € och i Österbotten ca 150 €.

Vid ett nybygge behövs endast att man fyller i att man kommer att installera bergvärme i ansökan om byggnadslovet. Ifall man besluter om uppvärmningssystemet redan när byggnadslovet blivit beviljat så måste söka ett skilt åtgärdstillstånd för bergvärme.

Genom tillståndsansökningen för bergvärme vill myndigheterna försäkra sig om att man inte borrar på en plats som kan skada miljön eller omgivningen. Ifall man inte får tillstånd för bergvärme beror det på pågående eller planerade underjordiska byggprojekt eller på att det kan skada grundvattnet. En orsak kan också vara att energibrunnen kommer för nära andra energibrunnar.

I Helsingfors och andra städer krävs det att man bifogar en bilaga med fastighetsmyndighetens mätningsavdelnings utredning. Det kan ta upp till 4 veckor före man får svar på en tillståndsansökan. Det är viktigt att bifoga alla dokument som krävs, t.ex. hörande med grannar för borrningen ifall dokument saknas drar det ut på tiden och det tar längre före du kommer igång med projektet.

More about Bergvärmebrunn eller energibrunn