Bergvärme är förnybar energi

Välj kundgrupp

test

egnahemshus

Trots att vi är experter på krävande bergvärmesystem glömmer vi inte våra privatkunder. TECHEAT ansvarar av dimensionering, borrning, montering och service till egnahemshus också.

test

Bostadsbolag

Oljans och elens pris ökar konstant och då lönar det sig att kartlägga vilka besparningsmöjligheter det finns med bergvärme. Då kostnaderna sjunker för ett bostadsbolag,

test

Affärsfastigheter

Ju större utrymme som ska värmas eller kylas, desto lönsammare blir ett bergvärmesystem. TECHEAT planerar, borrar, monterar och servar ekologiska samt ekonomiskt lönsamma helhetslösningar.

test

Byggföretag

TECHEAT samarbetar med byggföretag som underleverantör till projekt där gediget bergvärmekunnande krävs. Ju större projekt, desto större nytta.


Värme-energi som har lagrats i jordmånen kallas allmänt för bergvärme. Det är förnybar energi, vars källa är solens strålning eller geotermisk energi som finns i jorden. Bergvärme utnyttjas för att värma byggnader och dess bruksvatten genom att styra värmen från en energibrunn till en bergvärmepump som styr den vidare till värmesystemet. Ett bergvärmesystem är oftast mest lönsamt i byggnader med hög energiförbrukning. Därför passar bergvärme i synnerhet till företags- och industrifastigheter samt rad- och höghus.

Marko Määttä, Pelican self storage

”Med hållbar utveckling i tanken var bergvärme ett lätt val. Det är förnybar energi och det är inte bundet till råvarukostnader. Bergvärme är såväl ett grönt alternativt samt en ekonomiskt smart lösning åt oss.”

TECHEATS garanti

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, monterar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar över allt vi gör för alla projekt.”

Begär offert