Minskat koldioxidutsläpp med värmepumpar

Techeat bytte ut oljeuppvärmningen i ett stort fastighetsbolag och lyckades minska bolagets koldioxidutsläpp med 105 ton per år.

Fastighetsbolaget Kajaanin Pietari valde att byta ut sin oljeuppvärmning mot bergvärme i flera olika fastigheter. I mer än 170 lägenheter i sex olika byggnader byttes eluppvärmningen och oljepannorna ut mot bergvärme. För entreprenaden anställdes Techeat som borrade, monterade värmepumpar, gjorde elarbeten och ombyggnationer efter att den gamla anläggningen rivits. 

Värmepumpar med en totaleffekt på över 600 kW och sammanlagt 11 000 meter energibrunnar värmer nu fastigheten samtidigt som man årligen sparar mer än 200 MWh i köpt energi och minskar koldioxidutsläppen med 105 ton per år. Investeringen gick på ungefär en halv miljon euro, men beräknades ha en återbetalningstid på fem år. 

Fastighetsbolaget deltog samtidigt i ett landsomfattande energibesparingsprogram med målsättning att införa energieffektivitet i invånarnas vardag, där hyresgästerna direkt kunde se hur deras vattenförbrukning påverkar den egna boendekostnaden. Många bäckar små, som man brukar säga.

Slutligen kan man konstatera att ett projekt där man lyckats uppnå beräknade inbesparingar kräver noggranna granskningar av förbrukning och svinn före energihanteringen. Det här betyder att man också behöver ha koll på övrig teknik i fastigheten, inte endast pannrummet.

Kort om projektet

  • Asunto Oy Kajaanin Pietari
  • Tidigare el- och oljepannor i fastigheterna
  • Pris: 130 000 €/fastighet
  • Bergvärmepumpen utnyttjar solenergi
  • Värmepumpen har ett back up-system vid sträng köld, -35 grader

Vill du veta mer om bergvärme för bostadsbolag?

Läs mer om bergvärme för bostadsbolag här.

Räkna ut hur mycket du kan spara på att byta till bergvärme med hjälp av vår räknare.

Minskat koldioxidutsläpp med värmepumpar

Techeat är det självklara valet för genomtänkta helhetslösningar som fungerar friktionsfritt.

Välj en pålitlig och kunnig bergvärmeleverantör, välj Techeat!