Byggbolag

Techeat har lång erfarenhet av att jobba tillsammans med flera
marknadsledande byggföretag. Vi har specialiserat oss på att hitta
kostnadseffektiva lösningar för nyproduktion där vi också tar hela fastighetens
livscykelkostnader i beaktande. Med en helhetslösning från Techeat kan vi optimera allt från energifält till värmepumpar för att ni som huvudentreprenör ska kunna erbjuda era kunder en miljövänlig och optimerad anläggning med låga livscykelkostnader.