Finland map - Techeat Helsingfors Finland map marker - Techeat Helsingfors

Bergvärme Helsingfors

Helsingfors stads målsättning är att år 2035 vara koldioxidneutral. För tillfället är bergvärme inte så vanligt i Helsingfors men utnyttjandet av den geotermiska energin kommer att spela en viktig roll då det gäller att nå målet. Trots att staden är tätbebyggd är det möjligt att skaffa bergvärme!

På den här sidan hittar du en hel del nyttig information som gäller bergvärme för Helsingforstrakten. Här kan du också ta en titt på vad våra tidigare kunder i Helsingfors har tyckt om vårt arbete med dem!

Anhåll om åtgärdstillstånd i Helsingfors online

Bergvärme kräver åtgärdstillstånd eller bygglov

För att kunna installera bergvärme krävs ett tillstånd för borrning, som anhålls om hos Helsingfors byggnadstillsyn eller via nätet på Lupapiste. Åtgärdstillståndet gäller energibrunnar eller uppsamlingsrör som installeras i marken då det nuvarande värmesystemet byts ut till bergvärme. Då det gäller nybyggen i Helsingfors kan åtgärdstillståndet ingå i bygglovet.

I ansökningsskedet behövs en kompetent ansvarsperson utses för projektet. Om ni anlitar Techeat, hjälper vi självklart till med lovansökan ända från början och fungerar som ansvarig arbetsledare för ert bergvärmeprojekt.

Kontakta Techeat

John Grankulla
Försäljare, bergvärme för egnahemshus
+358 44 7779007
john@techeat.fi

Kim Wenman
Försäljare, bergvärme för stora
fastigheter och bostadsbolag
+358 44 7779 666
kim@techeat.fi

Techeat - Helsingfors | Contact

En månads behandlingstid för tillstånd

Övriga bilagor kan behövas från fall till fall. Då man anhåller om åtgärdstillstånd för bergvärme i Helsingfors bör man räkna med ungefär en månads behandlingstid. Priset för ett tillstånd kostar omkring 400 €.

Helsingfors byggnadstillsyn har sammanställt en guide med information om bergvärme och tillhörande tillstånd.

Helsingfors byggnadstillsyns guide

Ledningsutredningen en obligatorisk bilaga

Helsingfors är ställvis väldigt tätbebyggt också under jorden. Med hjälp av en ledningsutredning kartlägger man underjordiska ledningar och andra omständigheter som kan påverka borrningen av bergvärme. Ledningsutredningen är en obligatorisk bilaga som är i kraft en månad och som fås från stadens stadsmätningstjänster.

Mer om ledningsutredningen

Vilken uppvärmningslösning är mest ekologisk och kostnadseffektiv i ditt fall? Vare sig det gäller egnahemshus, radhus, höghus eller större fastigheter har Techeat erfarenheten och kompetensen att avgöra vilken lösning som är rätt för dig, och ta hand om projektet från början till slut!

Fyll i vårt kontaktformulär och berätta hurdan fastighet det handlar om, så tar vi kontakt!

Ta mej till offertförfrågan
Techeat - Helsingfors
Egnahemshus

Egnahemshus

Techeat är experter på dimensionering, montering och service i egnahemshus.

Husbolag

Husbolag

Då oljan och elen ökar i pris konstant är bergvärme ett mer ekonomiskt och ekologiskt alternativ.

Affärsfastigheter

Affärsfastigheter

Daghem, produktionshallar eller köpcenter – Techeat planerar, borrar, monterar och servar helhetslösningar för också större fastigheter.

Byggföretag

Byggföretag

Techeat samarbetar med byggföretag och är expert på att skapa smidiga helhetslösningar för krävande, större projekt.

Värmepumpar

Värmepumpar

Techeat erbjuder förutom bergvärmepumpar också luft-vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

Techeat - Helsingfors

Techeats bergvärmeprojekt i Helsingfors

Techeat har installerat bergvärme i såväl nya byggnader som i saneringsobjekt i Helsingfors. Ett av våra mest intressanta projekt var planeringen av bergvärme i samband med saneringen av Mejlans tornsjukhus. Förutom industrifastigheter har vi också installerat bergvärme för bostadsbolag i Helsingfors.

Techeats bergvärmeprojekt