Finland map - Techeat Åbo Finland map marker - Techeat Åbo

Bergvärme Åbo

Åbobo – överväger du att byta till eller skaffa bergvärme? Då har du hamnat rätt. Den här sidan innehåller information om vad man behöver ta i beaktande då man skaffar bergvärme och hur man ansöker om borrlov. Längre ner kan du också läsa om Techeats referenser och tidigare projekt.

Techeat har yrkesövergripande kompetens under samma tak och långvarig erfarenhet av bergvärme. Detta innebär att vi är en friktionsfri, smidig och kvalitativ samarbetspartner både då det gäller mindre och större, mer krävande projekt. Då du väljer Techeat är vi med redan i ansökningsskedet och tar ansvar för hela projektet.

Ansök om bergvärme i Åbo

Bergvärme i Åbo

Åbo erbjuder sina invånare rådgivning gällande energi. Överväger du bergvärme eller andra energilösningar är det värt att dra nytta av denna tjänst. Monteringen av bergvärme kräver ett särskilt tillstånd för borrningen av energibrunn och installeringen av insamlingsrör i marken.

Vid nybyggnation omfattar bygglovet också bergvärme, men vid byte av värmesystem behöver man ansöka om ett så kallat åtgärdstillstånd. Tillstånden behöver fås innan man sätter i gång med själva borrningen.

Läs mer på Åbo stads hemsidor

Begränsningar gällande bergvärme

I normala fall är det relativt lätt att få ett tillstånd för bergvärme, men det finns några undantag. För att montera bergvärme på ett grundvattenområde eller i vissa stadsdelar i centrum, krävs det fler utredningar. Förorenad jordmån eller borrning av ett flertal energibrunnar på samma ställe kan också kräva fler utredningar. Åbo har dessutom förbjudit användning av etylenglykol som köldbärarvätska.

Vilken uppvärmningslösning är mest ekologisk och kostnadseffektiv i ditt fall? Vare sig det gäller egnahemshus, radhus, höghus eller större fastigheter har Techeat erfarenheten och kompetensen att avgöra vad som fungerar bäst för dig!

Fyll i vårt kontaktformulär och berätta hurdan fastighet det handlar om, så tar vi kontakt!

Ja, ta mej till offertförfrågan
Techeat - Åbo

Ansökningsförfarandet i Åbo

Ansökan görs i första hand via nätet. Du kan också printa ut eller hämta ansökningsblanketten från Åbo stads byggnadstillsyn, dit den sedan återlämnas med de bilagor som behövs. Viktigt att notera är att man bör utnämna en ansvarig arbetsledare, som oftast hittas via det företag som tar hand om borrningen – till exempel Techeat! Hand-läggningstiden för ansökningen är i genomsnitt 30 dagar.

Bilagor och kostnader

Vid ansökningsskedet av bergvärme lämnas olika typer av bilagor också in. En av de viktigaste bilagorna är ledningsutredningen, där bland annat ledningar under Åbo stad finns utmärkta. Teleoperatörernas ledningar är inte utplacerade på ledningsutredningen, och bör därför ansökas om direkt från tjänstens leverantör.

För små- och parhus kostar tillståndet för bergvärme 100 €, medan priset för andra byggnader är 450 €. Platsinspektionen kostar 210 €. Övriga kostnader kan tillkomma, till exempel vid hörandet av grannar.

Läs mer om ledningsutredningen här

Kontakta Techeat

John Grankulla
Försäljare, bergvärme för egnahemshus
+358 44 7779007
john@techeat.fi

Kim Wenman
Försäljare, bergvärme för stora
fastigheter och bostadsbolag
+358 44 7779 666
kim@techeat.fi

Techeat - Åbo | Contact
Egnahemshus

Egnahemshus

Techeat är experter på dimensionering, montering och service i egnahemshus.

Husbolag

Husbolag

Då oljan och elen ökar i pris konstant är bergvärme ett mer ekonomiskt och ekologiskt alternativ.

Affärsfastigheter

Affärsfastigheter

Daghem, produktionshallar eller köpcenter – Techeat planerar, borrar, monterar och servar helhetslösningar för också större fastigheter.

Byggföretag

Byggföretag

Techeat samarbetar med byggföretag och är expert på att skapa smidiga helhetslösningar för krävande, större projekt.

Värmepumpar

Värmepumpar

Techeat erbjuder förutom bergvärmepumpar också luft-vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

Techeat - Åbo

Techeats bergvärmeprojekt i Åbo

Techeat har ett flertal olika typer av projekt i Åbo. Kunderna består av både större fastigheter och privatpersoner i egnahemshus. Vi har också installerat bergvärme för husbolag, eftersom bergvärme lämpar sig väl för både hög- och radhus. Ta en titt på våra tidigare referenser.

Techeats referenser