Bergvärmepumpens pris

Det slutliga priset utgörs av flera olika faktorer som är unika från fall till fall. Ifall huset redan har ett vattenburet värmesystem behöver man endast ha en bergvärmepump och en energibrunn för att ersätta den gamla värmepannan. En bergvärmepump kostar färdig installerad mellan 8 500 och 11 000 € beroende på tillverkare behovet av varmvatten. Energibrunnen kostar mellan 4500 och 6500 € inklusive installation av markslangar till det tekniska utrymmet. Kostnaden för hela installationen blir ungefär 13 000 – 17 500 € för en bergvärmeanläggningen som levereras som en nyckel-i-hand-lösning. Ifall huset saknar vattenburen värmefördelning blir man också tvungen att installera ett sådant system. Den enklaste lösningen på detta är en ny batterilinje i hela huset. Kostnaden för att installera en vattenburen batterilinje ligger på ungefär 9 000 – 16 000 €, beroende på husets utformning och storlek.

Vid byte till bergvärme kan man utnyttja hushållsavdraget på arbetsandelen av installationen. Hushållsavdraget är idag 2400 € per person, så i ett hushåll med två personer så kan man dra av totalt 4800€ på beskattningen. För en komplett bergvärmeinstallation är den avdragsgilla delen ungefär 4000 – 5000 €. I Techeats offerter framgår alltid den del som är avdragbar i beskattningen.

Vad kostar bergvärme? Priset på bergvärme vid nybygge

Priset på bergvärme till ett nytt egnahemshus blir ungefär samma som ett gammalt med vattenburen uppvärmning. Skillnaden är att man oftast kommer undan med en lite mindre värmepump samt grundare borrhål. Priset utgörs även här av unika faktorer, men ett helhetspaket med energibrunn och bergvärmepump samt installation rör landar vanligen mellan 13 000 och 15 000 € i ett nytt egnahemshus. Förutom att man kan ta värme från berget så blir det vanligare att man i nya hus monterar komfortkyla för att kyla ner huset sommartid. Detta fungerar väldigt bra med bergvärme eftersom man kan hämta frikyla från berget, och samtidigt sparar överskottsenergin i berget för att använda denna under vintern när den behövs.

Hur mycket kan du spara genom att byta till bergvärme?

”Med vår bergvärmeräknare kan du enkelt räkna ut hur mycket just du kan spara genom att byta till bergvärme.”

Räkna ut hur mycket du kan spara!

More about Bergvärmepumpar