Finland map - Techeat Vasa Finland map marker - Techeat Vasa

Bergvärme Vasa

Bergvärme blir allt populärare i Finlands 14:e största stad, Vasa! På grund av Vasas nordliga läge och de kalla vinterdagarna lämpar sig ett uppvärmningssystem som är oberoende av lufttemperaturen utomhus särskilt väl för allt från egnahemshus, höghus, affärsfastigheter till daghem och produktionshallar. Techeat har en bred expertis då det gäller bergvärme och vi står gärna till tjänst med att hitta en lösning som passar varje specifik situation.

På den här sidan finns det användbar information som gäller anskaffningen av bergvärme och det du behöver veta om processen för att ansöka om lov i Vasaregionen.

Anhåll om åtgärdstillstånd online

Tillstånd för bergvärme

För att skaffa bergvärme krävs ett så kallat åtgärdstillstånd som söks hos Vasa stads byggnadstillsyn. Tillståndet säkerställer att bergvärmen installeras i enlighet med gällande lagar och förordningar. När det gäller nya byggnader krävs inte ett separat åtgärdstillstånd, utan då kan tillståndet ingå i bygglovet. Tillståndet anhålls om skriftligen, online eller vid Vasa byggnadstillsyn.

Redan i lovansökan behöver man utnämna en tillräckligt erfaren och professionell ansvarsperson för borrningen. Enklast görs detta genom att kontakta ett företag som installerar bergvärme. Ifall ni anlitar Techeat för ert bergvärmeprojekt hjälper vi självklart till med de dokument och handlingar som krävs för att ansöka om lov för bergvärme, samt fungerar som ansvarig projektledare från början till slut.

Lovberedarna ger personlig rådgivning

Då man överväger att skaffa bergvärme lönar det sig att använda sig av de tjänster som Vasa stad erbjuder sina invånare. Byggnadstillsynens lovberedare ger information om vilken typ av tillstånd och vilka bilagor som behövs beroende på vilken typ av projekt det handlar om. Lovberedarna har aktuell information vad gäller kostnader som tillkommer. En platsinspektion i Vasa kostar till exempel 100 €.

Mer information hos Vasa byggnadstillsyn

Kontakta Techeat

Dan Snellman
Försäljare, bergvärme för egnahemshus
+358 50 3748 812
dan@techeat.fi

Kim Wenman
Försäljare, bergvärme för stora
fastigheter och bostadsbolag
+358 44 7779 666
kim@techeat.fi

Techeat - Vasa | Contact

Techeat i Vasa

Techeat har en mångsidig erfarenhet och kompetens då det gäller bergvärme. Vi genomför naturligtvis bergvärmeprojekt också i Vasatrakten. Ta kontakt med Dan eller Kim för att diskutera ert projekt, eller begär en offert online.

Begär offert
Techeat - Vasa
Egnahemshus

Egnahemshus

Techeat är experter på dimensionering, montering och service i egnahemshus.

Husbolag

Husbolag

Då oljan och elen ökar i pris konstant är bergvärme ett mer ekonomiskt och ekologiskt alternativ.

Affärsfastigheter

Affärsfastigheter

Daghem, produktionshallar eller köpcenter – Techeat planerar, borrar, monterar och servar helhetslösningar för också större fastigheter.

Byggföretag

Byggföretag

Techeat samarbetar med byggföretag och är expert på att skapa smidiga helhetslösningar för krävande, större projekt.

Värmepumpar

Värmepumpar

Techeat erbjuder förutom bergvärmepumpar också luft-vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

Techeat - Vasa

Referenser

Techeat har utfört bergvärmeprojekt i såväl stora industrifastigheter som privatägda egnahemshus i Vasa. Bergvärme blir allt vanligare också för bostadsbolag, eftersom det är en kostnadseffektiv värmelösning för både höghus och radhus.

Se referenser