Finland map - Techeat Karleby Finland map marker - Techeat Karleby

Bergvärme Karleby

Karlebybo – börjar det vara dags att byta till bergvärme? Eller funderar du på vilket uppvärmningssystem som lönar sig för ditt nybygge?

Bergvärme är förnybar energi och både en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning. Både mindre bostäder och stora affärsfastigheter lämpar sig väl för bergvärme. Ju fler kvadratmetrar, desto större inbesparingar av uppvärmningskostnader.

Osäker på om bergvärme är ett lönsamt alternativ för dig?

Konsultera vår bergvärmeräknare

Att skaffa bergvärme

För att skaffa bergvärme krävs tillstånd. Vid nybyggnation kan byggnadslovet inkludera tillståndet, men vid byte av värmesystem krävs ett åtgärdstillstånd. I ansökningsskedet behöver du meddela vem som fungerar som ansvarig arbetsledare, samt lämna in nödvändiga bilagor, t.ex. ledningsutredning eller hörande av grannar. Då Techeat är din bergvärmeleverantör fungerar vi som ansvarig arbetsledare och kommer gärna med i ett tidigt skede för att säkerställa att planeringen löper smidigt.

Ansökning om tillstånd

Ansökan lämnas in till byggnadstillsynen. I Karleby sköts ärendet främst elektroniskt via ePermit-tjänsten.

På Karleby stads hemsidor finns mer information om byggnadstillsynen, olika tillståndsärenden och priser på olika typer av lov.

Byggnadstillsynen i Karleby

Kontakta Techeat

Frank Snellman
Försäljare, bergvärme för egnahemshus
+358 (0)50 4303 606
frank@techeat.fi

Kim Wenman
Försäljare, bergvärme för stora
fastigheter och bostadsbolag
+358 (0)44 7779 666
kim@techeat.fi

Techeat - Karleby | Contact

Techeat är det självklara valet då det gäller leverantör av bergvärme.

Vi planerar och dimensionerar noggrant, har heltäckande yrkesexpertis inom området och tar därför ansvar för processen från början till slut. Bekanta dig med våra referenser för att läsa om hurdana projekt vi har tagit hand om och vad tidigare kunder har sagt om samarbetet med oss.

Techeats referenser
Techeat - Karleby
Egnahemshus

Egnahemshus

Techeat är experter på dimensionering, montering och service i egnahemshus.

Husbolag

Husbolag

Då oljan och elen ökar i pris konstant är bergvärme ett mer ekonomiskt och ekologiskt alternativ.

Affärsfastigheter

Affärsfastigheter

Daghem, produktionshallar eller köpcenter – Techeat planerar, borrar, monterar och servar helhetslösningar för också större fastigheter.

Byggföretag

Byggföretag

Techeat samarbetar med byggföretag och är expert på att skapa smidiga helhetslösningar för krävande, större projekt.

Värmepumpar

Värmepumpar

Techeat erbjuder förutom bergvärmepumpar också luft-vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

Techeat - Karleby

Begär offert

Techeat har över 1000 bergvärmemonteringar i bagaget. Vi har all yrkesexpertis in-house och tar oss an såväl mindre som större och krävande projekt.

Ta kontakt med Frank eller Kim, eller begär en offert online, så diskuterar vi vidare kring ditt projekt.

Ta mig till offertförfrågan