Finland map - Techeat Esbo Finland map marker - Techeat Esbo

Bergvärme Esbo

Hej du Esbobo som funderar på att skaffa eller byta till bergvärme! På den här sidan hittar du en hel del nyttig information som gäller bergvärme i Esbo och det tillstånd som krävs. Dessutom hittar du Techeats kontaktperson i södra Finland och våra referenser i Esbo.

Esbo är Europas mest hållbara stad och planerar att förbli det permanent. En faktor som påverkar målet att bli koldioxidneutralt innan år 2030 är användningen av bergvärme. Techeat erbjuder smarta och hållbara energilösningar – vilket i sin tur bidrar till ett mer ekologiskt hållbart Esbo!

Ansökan görs online här

Lov för bergvärme

Monteringen av bergvärme kräver ett åtgärdstillstånd beviljat av Esbo stad. Vid nybyggen kan tillståndet innefattas i bygglovet.

Det är viktigt att planera bergvärmeprojektet i god tid, och redan i ansökningen ska en kunnig ansvarsperson utses. Lättast hittas en person med tillräcklig yrkeskunskap och erfarenhet hos ett företag som utför bergvärmeborrning – precis det vi på Techeat är experter på!

Om ni väljer att anlita Techeat för ert bergvärmeprojekt, hjälper vi till med lovansökan redan från början och fungerar självklart som arbetsledare för hela projektet.

Nödvändiga bilagor

Tillsammans med bergvärmeprojektets ansvarsperson reder man ut förutsättningarna för borrningen, dimensionerar bergvärmen och sammanställer nödvändiga bilagor. Vissa bilagor krävs endast i särskilda fall, till exempel på grundvattenområden.

En bilaga som alltid är obligatorisk är ledningsutredningen, där Esbo stads underjordiska ledningar framkommer, eftersom dessa kan påverka borrningen av energibrunnen. Ledningsutredningen är i kraft två veckor. Den anhålls om online eller via ledningsdatatjänsten på Esbo stads stadsmätningsenhet.

Läs mer på Esbo byggnadstillsyns sajt

Resurser online

Det finns lovberedare för stadens olika områden som hjälper till med ansökan och de nödvändiga bilagorna till den. Man kan vara i direktkontakt med lovberedarna via denna länk.

Om du överväger att skaffa bergvärme till ett egnahemshus kan miljöministeriets guide om bergvärme vara till hjälp. Guiden innehåller bland annat information om vad som behöver tas i beaktande i olika skeden av bergvärmeprojektet.

Kontakta Techeat

John Grankulla
Försäljare, bergvärme för egnahemshus
+358 44 7779007
john@techeat.fi

Kim Wenman
Försäljare, bergvärme för stora
fastigheter och bostadsbolag
+358 44 7779 666
kim@techeat.fi

Techeat - Esbo | Contact

Techeat i Esbo

Techeat genomför bergvärmeprojekt också i Esbo. Vi har en långvarig erfarenhet och en övergripande yrkesexpertis då det gäller att installera bergvärmesystem av varierande typer. Ta kontakt med John eller Mika för att diskutera ert bergvärme-projekt eller begär en offert online.

Begär offert
Techeat - Esbo
Egnahemshus

Egnahemshus

Techeat är experter på dimensionering, montering och service i egnahemshus.

Husbolag

Husbolag

Då oljan och elen ökar i pris konstant är bergvärme ett mer ekonomiskt och ekologiskt alternativ.

Affärsfastigheter

Affärsfastigheter

Daghem, produktionshallar eller köpcenter – Techeat planerar, borrar, monterar och servar helhetslösningar för också större fastigheter.

Byggföretag

Byggföretag

Techeat samarbetar med byggföretag och är expert på att skapa smidiga helhetslösningar för krävande, större projekt.

Värmepumpar

Värmepumpar

Techeat erbjuder förutom bergvärmepumpar också luft-vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

Techeat - Esbo

Referenser

I Esbo har vi flera mindre och större projekt – till exempel installerade vi ett större bergvärmesystem i två förrådshallar åt Pelican Self Storage.

Ta en titt på tidigare referenser