Maalämpö Tampere

Maalämpöön ei saa lupaa kaikkialla

Täältä löydät tietoa, linkkejä sekä muutamia referenssejämme liittyen maalämpöön Tampereella. Etenkin lupaohjeisiin kannattaa tutustua huolella, sillä Tampere on määritellyt muutamia alueita, joissa maalämpö ei tule kysymykseen esimerkiksi vedenottamon suoja-alueen vuoksi (Aakkulanharju).

Maalämpö Tampereella toteutetaan usein lämpökaivovaihtoehtona, sillä pintamaahan asennettavalle keruupiirille on harvalla tontilla riittävästi tilaa. Vesistön lähellä asuvat voivat sijoittaa lämmönkeruuputkiston esimerkiksi järven pohjaan, mutta tämä vaatii vesialueen omistajan luvan lisäksi asiointia Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Lämpökaivo-opas omakotiasujille

Koska Tampere on otollisin maalämpökaivoille, kannattaa tutustua myös Ympäristöministeriön julkaisemaan oppaaseen energiakaivoista pientaloissa. Siitä käyvät ilmi asiat, joita tulisi ottaa huomioon maalämpöprojektin eri vaiheissa sekä tarkemmin maalämpöön liittyvät lupakäytännöt. Opas löytyy täältä.

Maalämpölupaa voi hakea myös sähköisesti

Olipa suunnitelmissa sitten minkälainen maalämpöjärjestelmä tahansa, tulee sille aina hankkia maalämpöä koskeva lupa Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalta. Uusien rakennusten kohdalla maalämpö voidaan sisällyttää rakennuslupaan. Sähköinen lupahakemus tehdään lupapiste.fi:n kautta.voi tu Perinteisen paperiversion voi noutaa rakennusvalvonnan toimistosta:Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonta
Frenckellinaukio 2 B
33101 Tampere
rakennusvalvonta@tampere.fi
03 5656 6909
Avoinna ma–pe 9.00 – 15.00

Asiantuntija avuksi liitteiden kanssa

Lupa maalämpöä varten edellyttää myös riittävän kokemuksen omaavan pääsuunnittelijan nimeämistä. Suositeltavaa on käyttää projektin suunnittelemisessa ammattilaista maalämpöä poraavasta yrityksestä, jotta vältytään ongelmilta myöhemmissä vaiheissa.

Riittävän kokeneen asiantuntijan lisäksi maalämpölupa edellyttää tiettyjä liitteitä, joista on käytävä ilmi esimerkiksi se, että hankkeeseen ryhtyjä on varmistanut, ettei tontin alla ole johtoja, luolia tai teknisiä järjestelmiä, jotka saattaisivat haitata maalämpökaivon poraamista. Tarkempi listaus vaadituista liitteistä löytyy Tampereen rakennusvalvonnan sivuilta. Samasta paikaista löytyy myös porausraporttilomake, joka palautetaan täytettynä kun maalämpöä varten porattu energiakaivo on valmis.

Maalämpökohteitamme Tampereella

Maalämpöasiakkaitamme Tampereella ovat suurten teollisuuskiinteistöjen lisäksi mm. taloyhtiöt. Maalämpö sopiikin erinomaisesti lämmitysjärjestelmäksi myös rivi- ja kerrostaloihin. Lisäksi olemme asentaneet maalämmön useisiin omakotitaloihin Tampereella.

Esimerkkikohde:

Konepaja Oy
Maalämpöpumppujen teho: 120 kW
Maalämpökaivot: 12 x 200 m
Tyyppi: Uudisrakennus
Ajankohta: 2012

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa

Maaperään varastoitunutta lämpöenergiaa kutsutaan yleisesti maalämmöksi. Se on uusiutuvaa energiaa, jonka lähde on joko auringon säteily tai maan sisuksen geoterminen energia. Maalämpöä hyödynnetään rakennusten ja niiden käyttöveden lämmittämisessä siirtämällä se maalämpöpumpun ja energiakaivon avulla lämmitysjärjestelmään. Ympäristöystävällisen maalämmön hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 4–5 kertaa pienemmät kuin öljylämmityksellä ja 3 kertaa pienemmät sähkölämmitykseen verrattaessa.

TECHEATin lupaus

”Suunnittelemme energiatehokkaita maalämpöjärjestelmiä, asennamme ne asiantuntijan kokemuksella ja otamme vastuun tekemisistämme jokaisen projektin kohdalla.”

Pyydä tarjous