Maalämpö Seinäjoki

Hae lupa ja suunnittele maalämpö ajoissa

Maalämpö on suunniteltava huolellisesti, jotta vältytään ongelmilta asennus- ja käyttövaiheissa. Myös lupa kannattaa hakea riittävän ajoissa. Kokosimme tähän hyödyllistä tietoa ja linkkejä sekä muutamia referenssejämme liittyen maalämpöön Seinäjoessa.

Jätä lupahakemus osoitteeseen:
Seinäjoen kaupunki, rakennusvalvonta, PL 215, 60101 Seinäjoki
tai sähköisesti ePermittissä.

Maalämmön toimenpidelupahakemus

Maalämmön toimenpidelupahakemus tehdään sähköisesti ePermittissä tai paperilla yllä olevaan osoitteeseen. Hakemukseen jätetään myös selvitys porakaivon syvyydestä, siitä onko porakaivo suora vai vino, putkiston aineesta sekä porauslietteen käsittelystä.

Lupahakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet: Asemapiirustus, selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta, virallinen karttaote, selvitys poraustyöstä, selvitys vanhasta maanalaisesta öljysäiliöstä ja rakennushankeilmoitus RH1. Maalämpökaivon porausraportti esitetään loppukatselmuksessa. Tarkempaa tietoa liitteistä voit lukea täältä.

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa

Maaperään varastoitunutta lämpöenergiaa kutsutaan yleisesti maalämmöksi. Se on uusiutuvaa energiaa, jonka lähde on joko auringon säteily tai maan sisuksen geoterminen energia. Maalämpöä hyödynnetään rakennusten ja niiden käyttöveden lämmittämisessä siirtämällä se maalämpöpumpun ja energiakaivon avulla lämmitysjärjestelmään. Ympäristöystävällisen maalämmön hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 4–5 kertaa pienemmät kuin öljylämmityksellä ja 3 kertaa pienemmät sähkölämmitykseen verrattaessa.

Asiakaslupauksemme

Suunnittelemme energiatehokkaita maalämpöjärjestelmiä, asennamme ne asiantuntijan kokemuksella ja otamme vastuun tekemisistämme jokaisen projektin kohdalla.

PYYDÄ TARJOUS