Maalämpö Kuopio

Hae lupa ja suunnittele maalämpö ajoissa

Maalämpö on suunniteltava huolellisesti, jotta vältytään ongelmilta asennus- ja käyttövaiheissa. Myös lupa kannattaa hakea riittävän ajoissa. Kokosimme tähän hyödyllistä tietoa ja linkkejä sekä muutamia referenssejämme liittyen maalämpöön Kuopiossa.

Kuopion palvelupiste:

Valtuustotalo, Suokatu 42 (PL 1097) 70110 Kuopio

rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Rakennusluvan- ja toimenpidelupa hakeminen

Rakennuslupa haetaan Lupapiste-palvelun kautta. Lupapisteen käyttäminen on helppoa. Tästä huolimatta ammattisuunnittelijan kuten rakennusmestarin, rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin tai arkkitehdin kannattaa ottaa mukaan hakemusprosessiin heti alkuvaiheessa. Hänen avullaan hakemus saadaan nopeammin käsiteltäväksi ja virheiden määrä on vähäisempi.

Toimenpidelupa haetaan Lupapiste-palvelun kautta. Käsittelyaika on noin 25 vuorokautta. Maalämpökaivon rakentamiselle tarvitaan toimenpidelupa jos rakennuskohde sijaitsee asemakaava-alueella, suunnittelutarvealueella, rakennuskielto-alueella, pohjavesialueella, vedenhankintavesistöjen valuma-alueella tai jos rakennuspaikan pinta-ala on alle 5000 m2. Ennen toimenpideluvan hakemista on suositeltavaa että keskustellaan alueen lupaviranomaisen kanssa.

Lue lisää maalämmön rakennusluvasta ja toimenpideluvasta Kuopiossa täältä, tai ota yhteyttä Kuopion palvelupisteeseen.

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa

Maaperään varastoitunutta lämpöenergiaa kutsutaan yleisesti maalämmöksi. Se on uusiutuvaa energiaa, jonka lähde on joko auringon säteily tai maan sisuksen geoterminen energia. Maalämpöä hyödynnetään rakennusten ja niiden käyttöveden lämmittämisessä siirtämällä se maalämpöpumpun ja energiakaivon avulla lämmitysjärjestelmään. Ympäristöystävällisen maalämmön hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 4–5 kertaa pienemmät kuin öljylämmityksellä ja 3 kertaa pienemmät sähkölämmitykseen verrattaessa.

Asiakaslupauksemme

Suunnittelemme energiatehokkaita maalämpöjärjestelmiä, asennamme ne asiantuntijan kokemuksella ja otamme vastuun tekemisistämme jokaisen projektin kohdalla.

PYYDÄ TARJOUS