Bergvärme modul för fastigheter med fjärrvärme – Techeat moduls

Hävkraft från EU Techeat moduls

Techeat Moduls

Techeat har under 2021 och 2022 utvecklat en modulär anpassad lösning för bergvärme, till större fastigheter där tidtabeller eller utrymmet annars inte gör det möjligt.

Techeat moduls riktar sig speciellt till fastigheter med fjärrvärme byggda på 90-talet där de tekniska utrymmena är väldigt begränsade vilket gör det omöjligt att installera rätt dimensionerade bergvärmeanläggningar. Idag finns totalt 85477 dylika fastigheter i Finland med fjärrvärme, varav 18804 våningshus.

Med Techeat moduls kan vi idag erbjuda en miljövänlig uppvärmningsform till fastigheter som drivs av fossila bränslen eller fjärrvärme. Techeat moduls är en fristående bergvämeanläggning som förmonteras innan leverans, bestående av ett komplett system som kopplas till fastigheten och de energibrunnar som borras på stället.

Som resultat av utvecklingsprojektet kan vi idag erbjuda ett miljövänligt energialternativ för fastigheter med begränsade tekniska utrymmen. Techeat moduls kan också levereras till övriga regioner i Finland via våra lokala samarbetspartners samt är en produkt som inom närmaste åren förväntas kunna exporteras till övriga länder främst Sverige.

Projektet är en del av projektet; Hävkraft från EU som förverkligats i samarbete med NTM-centralen.