Ytjordvärme till konsumenter

TECHEAT erbjuder ytjordvärmelösningar i de fallen som bergvärme inte är möjlig eller om ytjordvärme passar bättre. Med ytjordvärme går det att värma både egnahemshus och sommarstugor. Där som bergvärme använder geotermisk energi från berget, använder ytjordvärme solenergi som är bunden i marken. En monterad ytjordvärme anläggning påverkar inte tomtens eller gårdens normala bruk.

Ytjordvärme kräver en stor tomt i och med att det monteras en flera hundra meter lång kollektorslang under tjälenivån. Området till anläggningen behöver inte nödvändigtvis ligga på gården och kan således monteras till exempel under en åker, i och med att ytjordvärme fungerar bäst i fuktig mark. Bl.a. lerjord passar bäst för ytjordvärme och rullstensås däremot passar sämst till ändamålet.

Beroende på värmepumpens effekt och husets storlek behövs det en 250-400 m lång slang och ca 600 kvadratmeter stor område. Därtill påverkar jordskiktets värmeledningsegenskaper och fuktighet även slangens längd. Oftast monteras det ett lite överdimensionerat yjordvärmesystem för att värmen ska garanterat räcka till och att anläggningen inte fryser på vintern.

Energi från vattendrag

Ytjordvärme är ett kostnadseffektivt alternativ till energikälla till ett hus som är beläget nära ett vattendrag. Om huset ligger nära vattengränsen kan värmen tas från vattendragets botten med en ytjordvärmeanläggning. Anläggningen fungerar likadant som ytjordvärme, men det behövs inga grävarbeten. Anläggningen bara ankras i vattendragets botten.

Helt till vilket vattendrag som helst passar lösningen dessvärre inte på i och med att det behövs ca tre meter djup relativt nära stranden. I en strömmande å är det inte heller rekommenderbart att montera anläggningen i. Det behövs givetvis ett lov av vattenområdets ägare, ifall det är någon annan än husägaren.