Bergvärme är förnybar energi

Välj kundgrupp

EGNAHEMSHUS

Trots att vi är experter på krävande bergvärmesystem glömmer vi inte våra privatkunder. Tec Heat ansvarar av dimensionering, borrning, montering och service till egnahemshus också.

BOSTADSBOLAG

Oljans och elens pris ökar konstant och då lönar det sig att kartlägga vilka besparningsmöjligheter det finns med bergvärme. Då kostnaderna sjunker för ett bostadsbolag,

 AFFÄRSFASTIGHETER

Ju större utrymme som ska värmas eller kylas, desto lönsammare blir ett bergvärmesystem. Tec Heat planerar, borrar, monterar och servar ekologiska samt ekonomiskt lönsamma helhetslösningar.

BYGGFÖRETAG

Tec Heat samarbetar med byggföretag som underleverantör till projekt där gediget bergvärmekunnande krävs. Ju större projekt, desto större nytta.


Värme-energi som har lagrats i jordmånen kallas allmänt för bergvärme. Det är förnybar energi, vars källa är solens strålning eller geotermisk energi som finns i jorden. Bergvärme utnyttjas för att värma byggnader och dess bruksvatten genom att styra värmen från en energibrunn till en bergvärmepump som styr den vidare till värmesystemet. Ett bergvärmesystem är oftast mest lönsamt i byggnader med hög energiförbrukning, därför är det en verkligt lönsam investering i synnerhet till företags- och industrifastigheter samt rad- och höghus.


Marko Määttä, Pelican self storage

”Med hållbar utveckling i tanken var bergvärme ett lätt val. Det är förnybar energi och det är inte bundet till råvarukostnader. Bergvärme är såväl ett grönt alternativt samt en ekonomiskt smart lösning åt oss.”

Referenser

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”

TEC HEATS garanti

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, monterar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar över allt vi gör för alla projekt.”

Byggbolag

Techeat har lång erfarenhet av att jobba tillsammans med flera marknadsledande byggföretag. Vi har specialiserat oss på att hitta kostnadseffektiva lösningar för nyproduktion där vi också tar hela fastighetens livscykelkostnader i beaktande. Med en helhetslösning från Techeat kan vi optimera allt från energifält till värmepumpar för att ni som huvudentreprenör ska kunna erbjuda era kunder en miljövänlig och optimerad anläggning med låga livscykelkostnader.