Dejourtjänst 24h

Vår dejourtjänst är öppen 24h om dygnet alla dagar i veckan.

Dejournummer 24h:
+358 (0) 447291494

Om värmepumpen inte fungerar som den ska, finns vår dejourtjänst till för att hjälpa. Servicen är för både konsumenter och företagskunder.

Prissättning:

  • Startavgift 140 € (Inklusive moms. 24%)

 

  • Km ersättning 0,67€/km
  • Timdebitering 45€/h under normal arbetstid 7-16
  • Timdebitering 55€/h under kvällstid 16- 22
  • Timdebitering 60 €/h under natt 22-06
  • Timdebitering 65 €/h lördag och söndag

Alla priser förutom startavgift exklusive moms.