NIBE F1250

NIBE F1250 NIBE FIGHTER 1250 är nyare generationens bergvärmepump för egnahemshus. Pumpen passar till alla vattenburna värmeanläggningar vars effektkra är mellan 4 och 16 kW.

NIBE FIGHTER 1250 justerar sig automatiskt till energibehovet med hjälp av en varvmätarstyrd kompressor. När behovet är stort, ökas varven och när behover är mindre sänks varven ner. Samma kapacitetjustering används i att värma upp bruksvattnet. Med hjälp av en inverterstyrning behövs det inget elmotstånd för att öka på effekten och på så sätt uppnås en optimal årstemperatur och brukskostnaderna hålls små.