Montering av ett bergvärmesystem – Vanligaste frågorna

Behövs det lov för att montera bergvärme?

Innan ett bergvärmeprojekt kan påbörjas måste du lämna in en ansökan om lov för bergvärme eller jordvärme till din kommuns byggnadstillsynsavdelning. Blanketter fås från din kommuns hemsida. Vid byte av värmesystem till bergvärme behövs en blankett för åtgärdstillstånd. Lovet beviljas av byggnadstillsynsavdelningen och priset varierar beroende på ort. Till exempel i Helsingfors kostar ett åtgärdstillstånd ca 400 € och i Österbotten ca 150 €.

Vid ett nybygge behövs endast att man fyller i att man kommer att installera bergvärme i ansökan om byggnadslovet. Ifall man besluter om uppvärmningssystemet redan när byggnadslovet blivit beviljat så måste söka ett skilt åtgärdstillstånd för bergvärme.

Genom tillståndsansökningen för bergvärme vill myndigheterna försäkra sig om att man inte borrar på en plats som kan skada miljön eller omgivningen. Ifall man inte får tillstånd för bergvärme beror det på pågående eller planerade underjordiska byggprojekt eller på att det kan skada grundvattnet. En orsak kan också vara att energibrunnen kommer för nära andra energibrunnar.

I Helsingfors och andra städer krävs det att man bifogar en bilaga med fastighetsmyndighetens mätningsavdelnings utredning. Det kan ta upp till 4 veckor före man får svar på en tillståndsansökan. Det är viktigt att bifoga alla dokument som krävs, t.ex. hörande med grannar för borrningen ifall dokument saknas drar det ut på tiden och det tar längre före du kommer igång med projektet.

Kan man ännu få bergvärmebidrag eller energistöd för byte till bergvärme?

Finansierings och utvecklingscentral för boendet ARA utger tillsammans med kommuner ett energiunderstöd till egnahemshus och bostadshus som satsar på förnybar energi. Understöden är menade åt privatpersoner och de regleras enligt vissa inkomstgränser. Energiunderstödet är menat till anläggningarna och materialet. För arbetets andel går det att få hushållsavdrag. Mera information om energiunderstödet hittas på ARAs sidor.

Bergvärme eller ytjordvärme?

Fördelen med bergvärme jämfört med jordvärme är att du endast behöver ett 115 mm hål på tomten för energibrunnen. Borrningen för bergvärme lämnar inga stora spår på tomten vilket göra att man inte behöver bekymra sig över att gårdsplanen skall ta skada. Installation av ytjordvärme kräver att man gräver ner kollektorslangen ca 1,5 meter under marken. Kollektorslangen som grävs ner bör vara över 400 meter till normalt egnahemshus så för att få rum för jordvärme kan krävas en åker eller äng. Därför är bergvärme det överlägset populäraste alternativet.

Går det att värma upp en utomhuspool med bergvärme?

Ja, det är möjligt. Vi har även utfört installationer där kunden har viljat koppla bergvärme så att det också värmer upp utomhuspoolen. Genom att värma poolen med bergvärme sparar du en hel del på uppvärmningen.

Kan bergvärme även användas som uppvärmningssystem i större fastigheter?

Absolut. Bergvärmepumpar används ofta som värmekällan i stora fastigheter och det är faktiskt större fastigheter där bergvärme blir allt vanligare. TECHEAT har monterat bergvärme till höghus, radhus och olika företagsfastigheter. Större fastigheters effekt på bergvärmepumpen varierar allt från 17 kW till 160 kW och uppåt beroende på behovet. Till exempel Kalajoen Teräs bergvärmeanläggnings effekt är 160 kW. Det borrades 18 energibrunnar som kopplades ihop med hjälp av ett energifält. Större projekt behöver oftast flera bergvärmepumpar än bara en för att fungera optimalt.

Hur länge tar det att installera ett helhetssystem för bergvärme

Angående egnahemshus tar installationen av energibrunnen en dag och indragning samt insvetsning av kollektorslang samt installation av bergvärmepumpen oftast på en dag, men inte alltid samma dag som själva borrningen sker. I de flesta fall behöver man inte ens vara utan värme i huset mer än några timmar. En dag per borrhål kan räknas som tumregel och en dag per pump i större fastigheter.