Luftvärmepumpar åt konsumenter

En luftvärmepump möjliggör husets uppvärmning med hjälp av luft. Som investering är den billigare än bergvärme, men den behöver en kompletterande uppvärmningsanläggning för att klara av att värma huset under de kallaste månaderna. Å andra sidan påverkar inte jordmånens kvalitet införskaffningen av luftvärme, så som det gör vid ytjordvärme. Fördelen med luftvärmepumpar är att de använder resurser som annars skulle inte användas. Monteringen av en luftvärmepump är en relativt snabb och smärtfri process. Användningen med hjälp av en fjärrkontroll är lätt och pumpen rengör samtidigt rumsluften.

Indelningen av olika luftvärmepumpar beror på deras sätt att ta till vara värmen från luften. Via TECHEAT kan du skaffa endera en luft-vatten värmepump eller en frånluftsvärmepump. Ifall du funderar vilken sort av pump skulle passa bäst i ert hushåll, ta gärna kontakt.

Luft-vatten värmepump

En luft-vatten värmepump flyttar värme-energi med hjälp av en extern och intern enhet in i husets vattenburna värmeanläggning. Husets inomhusvärme kan justeras genom att förflytta luft inifrån ut och vid behov tvärtom för att göra det svalare inomhus.

Med luft-vatten värmepumpens kompressorns elektromekaniska arbete förflyttas det värme mellan två celler genom att använda formen av glykolen till godo. När glykolen förändras från vätska till ånga i kompressorn, binder den kraftigt värme till sig och när ångan kondenseras i nerkylaren utlöses det värme.

Vid behov kan pumpens kompressor användas till att värma bruksvatten. Även i detta fall behövs det hjälp från t.ex. en elresistor för att luft-vatten värmepumpen värmer vattnet upp till ca 50 °C.

Frånluftsvärmepump

Frånluftvärmepumparna fungerar genom att en fläkt upptar den luft som finns i ditt hus. Luften som tas upp kommer från våtutrymmen eftersom den luften är fuktigare. Därefter flyttas luften från t.ex. ditt sovrum till våtutrymmet och sedan sugs det in i luftvärmepumpen. Under processen intas hela tiden ny luft till ditt hus genom ventiler, det betyder att luften hela tiden cirkuleras. Värmepumpen återvinner luften som kommer från huset och kan på så sätt försörja hela huset med varmvatten och värme till radiatorsystemet.

Prisen på luftvärme är billigare än bergvärmejordvärme eller sjövärme, men å andra sidan är luftvärmepumpen inte lika effektiv. Därför fungerar den ofta som ett komplement till andra värmekällor.

Trots att en luft-vatten- och frånluftsvärmepump kan monteras i både nya och gamla hus, kommer största nyttan av frånluftspumpen i ett nytt, energieffektivt hus. Dessutom ett stort uppvärmningsutrymme jämfört med den behövda uppvärmningseffekten hjälper att förbättra frånluftspumpens effekt.