Golvvärme tillsammans med bergvärme

MuoviTech-golvvärme är en funktionell värmelösning som fungerar utmärkt tillsammans med bergvvärme. Den moderna, vattenburna MuoviTech-golvvärmen använder elektroniska termostater som reagerar på förändringar av rumstemperaturen på en tiondels grad. Tack vare den noggranna värmeregleringen är golvvärmen jämn, dragfri och ytterst energisnål. MuoviTech-golvvärme planeras för varje kund, vilket gör att du får ett skräddarsytt system som möter dina önskemål och behov.

Muovitech Lattialämpö

1. PLANERING
MuoviTech-golvvärme anpassas för att ta fastighetens egenskaper i beaktande. Våra planerare har tillgång till de senaste verktygen och lång erfarenhet av planeringen av golvvärmesystem.

2. INSTALLATION
Vi levererar inte bara rör och termostater, vi levererar och installerar också all nödvändig utrustning. I installationen av MuoviTech-golvvärmen ingår också förberedande byggarbete samt koppling av systemet och ledningarna. I arbetet tar vi bl.a. hänsyn till balanseringen av värmefördelning och strömning, samt det undre bjälklaget.

3. EXTRAARBETE
Justeringsautomatiken ingår som extraarbete i rörarbetet. Beroende på utomhustemperaturen styr justeringsautomatiken vatten av rätt temperatur till golvvärmerören.

4. TESTNING AV SYSTEMET
För att garantera att systemet fungerar testar vi tätheten i rören med tryckluft och gör nödvändiga finjusteringar.

5. UNDERHÅLLSFRITT SYSTEM
MuoviTech-golvvärmesystemet fungerar pålitligt utan underhåll. Det räcker om man följer med systemets mätare och gör några kontrollåtgärder per år.

6. GARANTI
MuoviTech-golvvärmen byggs av komponenter av hög kvalitet. Därför kan vi ge en 10-års garanti på vår golvvärme samt en 40-års materialgaranti på golvvärmerören.