Borrlov – Åtgärdstillstånd för bergvärme

Bergvärme och bygglov, vad krävs?

Idag så krävs det ett borrlov för att borra energibrunn på tomten. Vid nybygge kan man ansöka om borrlov samtidigt som bygglovet och vid sanering så krävs det ett åtgärdstillstånd. Här kommer vi i korthet att förklara hur man får borrlov samt vilka dokument som krävs.

De flesta kommunerna i Finland idag har gemensam elektronisk hantering av bygg och åtgärdstillstånd. Denna är väldigt lätt att använda och på deras sida finns det noggranna instruktioner hur man går tillväga för att fylla i en ansökan. Ifall kommunen inte finns med på lupapiste eller man föredrar att göra allt traditionellt så kan man vända sig direkt till respektive kommuns byggnadstillsyns, kontaktuppgifter till dessa hittas på kommunens hemsida.

 

 

Vad behöver jag för ett åtgärdstillstånd (borrlov)?

Olika kommuner kan ha lite olika krav på vad som skall finnas bifogat till åtgärdstillståndet men följande dokument är obligatoriska i de flesta kommunerna.

 1. Åtgärdstillstånds blankett

  Denna finns i allmän version eller så kommunens egen, i denna skall det framgå vem som söker åtgärdstillståndet, för vilken fastighet det gäller (adress), vad man ansöker för (Energiborrning), och vem som är ansvarig planerare/arbetsledare.

 2. Intyg på besittningsrätt

  Lagfarts utdrag, köpebrev eller arrendeavtal som bevisar att den som söker åtgärdstillståndet har besittningsrätt för fastigheten.

 3. Officiell tomtkarta

  skala 1:200 eller 1:500 på ett A4 eller A3 papper, dessa fås från Lantmäteriverket eller från kommunens mätavdelning.

 4. Situationsplan

  Där energibrunnens placering och djup är utmärkt, Skala 1:200/1:500 storlek A3. Vid val av energibrunnens placering bör man också ta i beaktande borrplatsens tillgänglighet samt dragning av markslangarna till värmepumpen. Ifall man ej hittar lämplig plats som uppfyller avstånden så kan man vinkla borrhålet så att man uppnår dessa avstånd. Följande mått är rekommendationer för avstånd på placering av energibrunnen, olika kommuner kan ha lite olika krav

 • Tomtgräns, 7,5 m
 • Gata eller väg 2,5 m
 • Byggnad, 3 m
 • Avlopps, el eller vattenledning 5 m
 • Befintlig vattenbrunn, 30 m
 • Avstånd mellan energibrunnar 15 m
 1. Grannars medgivande 

  Man behöver godkännande från alla grannar som har gemensam tomtgräns. Till gemensam tomtgräns räknas också de som är på andra sidan gatan så detta bör man också ta i beaktande när man samlar in namnen. När man samlar in namnen så skall man ha en situationsplan där energibrunnens placering framgår.

 2. Ansvarig arbetsledare 

  Till varje åtgärdstillstånd så krävs kommunens godkännande av en ansvarig arbetsledare. Denna blankett fyller Techeat i för alla våra kunder.