Montering av värmepump

Bergvärme vs. oljeeldning

För det mesta är oljeeldning relativt problemfritt, man behöver komma ihåg att beställa oljan innan den tar slut och man bör välja rätt sort. I dagens läge varierar oljepriserna mycket och en stor det av oljepannorna är föråldrade så man bör också se till att anläggningens alla delar fungerar. Det är många som funderar på om det skulle bli billigare, enklare och miljövänligare ifall man skulle byta till bergvärme.

Vi har gjort det lätt för er att göra en jämförelse.

läs mer

Montering av ett bergvärmesystem – Vanligaste frågorna

Behövs det lov för att montera bergvärme? Hur länge tar det att montera bergvärme? Svar till dessa och många andra frågor finner du här.

läs mer