Referenser

TECHEAT har gjort över 50 stora bergvärmeprojekt samt dryga 800 bergvärmemonteringar till konsumenter. Vår yrkeskunskap är till förfogande både i stora och små bergvärmeprojekt. Med en grundlig planering och noggrant arbete försäkrar vi att alla bergvärmeprojekt som vi ansvarar över fungerar optimalt i åratal. TECHEAT är således även den rätta samarbetspartnern till kommunter, byggföretag och bostadsbolag i alla sorters bergvärmeprojekt.

480 kW värmepumpar och 12 km energibrunnar värmer och kyler Lehtos produktionsutrymmen i Oulainen.

Lehto satsar på ekonomiskt byggande där kunderna på förhand får veta vad projektets helhetskostnad kommer att bli. Genom att effektivera byggtiderna och förproducera moduler och komponenter i torra förhållanden så kan Lehto koncernen erbjuda kunderna kostnadseffektiva lösningar på alla sina verksamhetsområden. 

2000m² förnybar energi – Pelican self storage Ala Tikkurila

Bergvärme till stora fastigheter, så som lagerlokaler, fabrikshallar eller stora kontorsbyggnader blir allt vanligare. Orsakerna är klara: ju större område som värms med bergvärme, desto större nytta och besparningar. Besparningarna kan procentuellt gå upp till 75 % jämfört med oljevärme. Om 2000m² ska värmas, blir besparningen väldigt stor.

Bergvärme åt byggföretag


Rakennusliike Lehto

Uppdrag: Rakennusliike Lehto Ort: Härkävaljakontie 28, 00750 Helsinki Värmepumpens effekt: 100KW Värmebrunnar: 9 x 210 m Typ: Nybygge Tidtabell: 02.11 2011 – 17.11…

Mäenpää Rakennus Oy

Uppdrag: Mäenpää Rakennus Ort: Företagarvägen, Jakobstad Värmepumparnas effekt: 80KW Värmepumpar: 8 x 200 m Typ: nybygge Tidtabell: 03.12 2011 – 05.12…

Bergvärme till kommuner och allmänna byggnader


Vetelin Emäntäkoulu

Uppdrag: Vetelin Emäntäkoulu Ort: Veteli Värmepumparnas effekt: 146KW Värmebrunnar: 14 x 210 meter Typ: Sanering Tidpunkt:…

Valtala skola, Storkyrö

Valtala skola, Storkyrö Storkyrö kommun valde att byta från oljeuppvärmning till bergvärme/jordvärme vid Valtala skola.


Valtala Skola

Valtala skola, Storkyrö Storkyrö kommun valde att byta från oljeuppvärmning till bergvärme/jordvärme vid Valtala skola. Efter offertrundan föll valet på bergsvärme och TECHEAT som huvudentreprenör. TECHEAT skötte om hela projektet med början från planering, beräkning och installation. Det borrades 4st 200 meter djupa energibrunnar, totalt 800 m. Som värmepump installerades en NIBE fighter 1330 40 kw och dessutom en vattenberedare VPA 200/300. Som backup installerades en NIBE Epa 32…

Bergvärme åt stora fastigheter


Turun Konekeskus

Uppdrag: Turun Konekeskus Värmepumparnas effekt: 160KW (3 st NIBE F1345) Värmebrunnar: 16 x 200 m Typ: Nybygge Projektets tidpunkt:…

Pelican Self Storage Ala-Tikkurila

Bergvärme till stora fastigheter, så som lagerlokaler, fabrikshallar eller stora kontorsbyggnader blir allt vanligare.


Pelical self storage

Bergvärme till stora fastigheter, så som lagerlokaler, fabrikshallar eller stora kontorsbyggnader blir allt vanligare. Orsakerna är klara: ju större område som värms med bergvärme, desto större nytta och besparningar. Besparningarna kan procentuellt gå upp till 75 % jämfört med oljevärme. Om 5 000 m² ska värmas, blir besparningen väldigt stor.   Pelican Self Storage Allt ovannämnda märkte också Pelican Self Storage som erbjuder lagringstjänster åt konsumenter. Företaget grundades 2009 i Danmark och anlände till Finland 2010. Företaget har sex punkter på huvudstadsområdet och två som byggs för tillfället i Esbo…