Bergvärmeräknare

Vi på Techeat tycker att uppvärmning av fastigheter skall vara både kostnadseffektivt och miljövänligt, med vår bergvärmeräknare kan ni jämföra både er nuvarande uppvärmningskostnad och miljöbelastning mot bergvärme. Bergvärme består av solenergi som är lagrad i berggrunden, på så sätt är det en förnybar och gratis källa till energi, bergvärme kan också kombineras med alla olika vattenburna värmesystem.

Räkna hur mycket du kan spara

Techeats leveransprocess för små och stora fastigheter fungerar på följande sätt:

1. Kartläggning

Våra sakkunniga energirådgivare gör en kartläggning på plats för att försäkra sig om att vi har rätta uppgifter för att kunna göra en korrekt dimensionering och rätt lösning för just ert behov.

2. Dimensionering och offertberäkning

Efter att vi har fått in all väsentlig information så gör vi en eller flera dimensioneringar samt offerter för att ni som kund skall kunna välja just den lösning som ni tycker passar bäst för er.

3. Presentation av alternativa uppvärmningslösningar samt återbetalningstider

Våra energirådgivare går igenom offerterna samt de valda lösningarna tillsammans med er som kund för att ge svar på alla era frågor och funderingar.

4. Bekräftelse av beställning eller uppgörande av leverantörsavtal

När ni har valt Techeat som leverantör för ert värmesystem bekräftar vi det som kommits överens med en orderbekräftelse eller genom ett leverantörsavtal, i samband med detta så får ni också en namngiven projektledare som kan svara på alla era frågor angående leveranstider eller liknande. Vår projektledare hjälper er också med ansökan om borrlov ifall ni behöver det.

5. Borrning av energibrunnar

Techeat använder sig av flera olika borrentreprenörer, därför kan vi garantera kortleveranstid och vi ställer också höga krav på våra underleverantörer på både kvalitet och pris.

6. Montering av markslangar

Monteringen av markslangarna sker oftast några dagar efter borrningen och då markerar man samtidigt borrhålen placering med märkbricka på väggen.

7. Installation av värmepumpsanläggningen

Värmepumpen och eventuella beredare installeras efter att borrningen och installation av markslangen är klar. Våra händiga montörer sköter monteringen så snabbt och smidigt som möjligt för att avbrott i värmeproduktionen skall vara så kort som möjligt.

8. Uppstart och användarintroduktion

När värmepumparna är installerade så gör justerar våra montörer in värmepumpen så att den skall fungera optimalt med ert hur, samtidigt visar våra montörer också hur värmepumpen fungerar och hur ni själva kan justera en del värden enligt era önskemål.

9. Årlig service

Techeat utför också årlig service på alla värmeanläggningar samt att vi har serviceavtal med fjärrövervakning till större anläggningar.

Beställ gratis kartläggning

Beställ kartläggning

Bergvärme är en bekymmersfri uppvärmningsform som passar till de flesta egnahemshus, bostads och affärsfastigheter som har vattenburet värmesystem.

Eftersom största delen av energin kommer från berggrunden så är man förhållandevis oberoende av prisjusteringar som leverantörerna gör om man jämför med till exempel fjärrvärme som har ökat i pris med 100% i Finland de senaste 10 åren. En annan fördel med bergvärme är att man samtidigt får tillgång till gratis kyla från berggrunden och kan på så sätt lagra överskottsvärmen som man får på sommaren för att använda den under vintern.

Bergvärmeanläggningen kan också kombineras med andra värmekällor så som frånluftsåtervinning, fjärrvärme eller oljepanna, på så sätt kan man göra en mindre investering som ändå sparar in på den köpta energin. Hybridsystem blir allt vanligare just för det att de ofta har en kortare återbetalningstid än om man byter helt till bergvärme. Dagen värmepumpar fungerar ofta med invertterteknik detta betyder att värmepumpen hela tiden kontrollerar fastighetens värmebehov och levererar just den mängd energi som fastigheten behöver. På så sätt så lagrar man minder energi i beredartankar och värmepumpen förbrukar mindre energi vid produktionen. Detta betyder att onödigt svinn elimineras och driften av värmepumpen blir effektivare samtidigt som man belastar både värmepumpen och energibrunnarna mindre.

Värmepumparnas storlek varierar beroende på fastighetens storlek och dess värme- samt varmvattenbehov. Till egnahemshus så rör det sig oftast om en värmepump i storlek 4-17kW medan värmepumpar till större fastigheter finns i storlek 24-60kW och om fastigheten kräver så kan man seriekoppla flera värmepumpar för att uppnå önskad effekt. Vid riktigt stora fastigheter så kan man också specialbygga värmepumparna för att få en en som motsvarar den specifika fastighetens behov.

Energibrunnarna borras normalt till 250-300 meters djup och man seriekopplar då flera energibrunnar för att skapa ett energifält ifall värmepumpen behöver mera än 300m borrning. Vid seriekoppling av energibrunnarna bör man ta i beaktande att varje energibrunn behöver ungefär 20 meter arbetsområde som den upptar energi ifrån. Detta kan man uppnå genom att placera brunnarna 20 meter ifrån varandra eller genom att man gradar borrhålen så att de går ifrån varandra, för att minimera risken vid borrning bör ingångshålen ändå vara ca 10 meter från varandra. Ifall man har minimalt med utrymme på tomten så kan man också borra djupare borrhål än 300 meter, men då blir borrkostnaden också betydligt högre.

Bergvärmeräknaren som vi har gjort gör en beräkning på hur mycket ni kan spara i uppvärmningskostnader, samt en riktgivande information om hur stor värmepumpsanläggning ni behöver till er fastighet.

Techeats löfte

”Vi planerar energieffektiva bergvärmesystem, installerar dem med professionell yrkeskunskap och tar fullt ansvar för allt vi gör i alla projekt.”

Begär offert