Bergkyla som luftkonditionering

TECHEAT monterar vid sidan om ett bergvärmesystem även bergkyla, alltså luftkonditionering. Bergkyla grundar sig på att använda till godo kylenergin som finns bunden i jordmånen. På så sätt fås den nödvändiga energin för att kyla huset från samma bergvärmebrunn. Det monteras helt enkelt en extra slang åt bergkyla till kollektorn i borrbrunnen.

Så som bergvärme är även bergkylas brukskostnader låga. På grund av att kostnaden inte blir märkbart högre, blir det en lönsam investering att inkludera bergkyla i samband med bergvärmemontering. Över 90 % av energin som används till nerkylning är gratis och nyttoförhållandet jämfört t.ex. till en luftvärmepump är flerdubbel. Bergkyla är dessutom ett ekologiskt säkert val i och med att den inte behöver giftiga kemikalier för att fungera.

För att distribuera luften som bergkylan har kylt ner finns det flera olika alternativ till, men det behövs inte externa enheter. Oftast monteras det luftkonvektorer i taket eller väggen för att distribuera luften.

Bergkyla blir allt mer vanligare, fråga oss så berättar vi mera.